Paula Thijs

Dr. Paula Thijs is senior onderzoeker en projectleider bij Atria. Voor het onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie, waar ze momenteel aan meewerkt, verzamelt ze de levensgeschiedenissen van mensen die tussen 1956 en 1984 te maken hebben gehad met afstand en adoptie in Nederland. Voor het project Werk.en.de Toekomst deed zij onderzoek naar genderstereotypen en keuzemogelijkheden in werken, zorgen en leren bij jongvolwassenen. Daarnaast is zij betrokken bij diverse projecten, onder andere op het gebied van genderongelijkheid en de klimaatcrisis, (online) gendergerelateerd geweld en vrouwen in leiderschapsposities.

Mail Paula

Paula deed een bachelor Sociologie en een onderzoeksmaster Social and Cultural Sciences aan de Radboud Universiteit. In 2019 promoveerde zij in de Sociologie op een onderzoek naar veranderingen in cultureel conservatieve opvattingen in Nederland en Europa. Tussen 2018 en 2021 werkte zij als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam aan een meerjarig interdisciplinair onderzoeksproject naar ongelijkheid in politieke socialisatie en steun voor democratische waarden bij middelbare scholieren. Paula heeft ruime ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en het opzetten en uitvoeren van grootschalig survey-onderzoek.

Thematische expertise

Gendernormen en -stereotypen, werk-zorgverdeling, genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en in de politiek, online haat en geweld tegen vrouwen in leiderschapsposities, conservatisme, sociale ongelijkheid, intersectionaliteit, diversiteit en inclusie, onderwijs en jongeren

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, grootschalig surveyonderzoek, kwantitatieve onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke publicaties

Thijs, P. E. (2019). Trends in cultural conservatism: The role of educational expansion, secularisation, and changing national contexts (proefschrift). Radboud Universiteit/ICS, Nijmegen.

Thijs, P. E., Te Grotenhuis, M., & Scheepers, P. (2019). The Rise in Support for Gender Egalitarianism in the Netherlands, 1979-2006: The Roles of Educational Expansion, Secularization, and Female Labor Force Participation. Sex Roles, 81(9-10), 594-609.

Thijs, P., Te Grotenhuis, M., & Scheepers, P., (2018). The Paradox of Rising Ethnic Prejudice in Times of Educational Expansion and Secularization in the Netherlands, 1985–2011. Social Indicators Research, 139(2), 653–678.

Thijs, P., Te Grotenhuis, M., & Scheepers, P., (2017). The relationship between societal change and rising support for gender egalitarianism among men and women: Results from counterfactual analyses in the Netherlands, 1979–2012. Social Science Research, 68, 176-194.

Coenders, M., Lubbers, M., Te Grotenhuis, M., Thijs, P. & Scheepers, P. (2015). Trends in etnocentrische reacties onder de Nederlandse bevolking, 1979-2012. Mens en Maatschappij, 90(4), 405-433.

Thijs, P. E., van Dijk, I. K., Stoof, R., & Notten, N. (2015). Adolescent problem behaviour: The gender gap in European perspective. European Journal of Criminology, 12(5), 598-615.

Thijs, P., van Dijk, I., Stoof, R., & Notten, N. (2014). Genderverschillen en deviant gedrag. Mens en maatschappij, 89(3), 305-335.

Overige publicaties

Thijs, P., Stijaert, M., Ardon, D., Hehenkamp, F., & Doorten, I. (2022). Vrij om te kiezen? Genderstereotypen en de levensloop: implicaties voor emancipatiebeleid. Amsterdam: Atria.

Thijs, P., Savelkoul, M., Scheepers, P. (2021). Gebruik van Bestaande Gegevens. In: P. Scheepers & H. Tobi (Eds.) Onderzoeksmethoden (tiende druk). Boom uitgevers Amsterdam.

Thijs, P., & Mulder, L. (2021). Rol burgerschapsonderwijs moet sterker: De opleidingskloof in betrokkenheid bij de democratie en politiek benadrukt het belang van grotere rol burgerschapsonderwijs. Maatschappij & Politiek, 52(3), 13-14.

Van der Meer, T., Wanders, F., Thijs, P., Mulder, L., Aizenberg, E., ten Dam, G., & van de Werfhorst, H. (2021). Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs: Jaar 2. Amsterdam: ADKS.

Thijs, P., te Grotenhuis, M., & Scheepers, P. (2020). The Pros and Cons of Constraining Variables. In: Andrew Bell (Ed.) Age, Period and Cohort Effects: Statistical Analysis and the Identification Problem. Routeledge.

Thijs, P. E., Kranendonk, M., Mulder, L. E. M., Wanders, F. H. K., ten Dam, G. T. M., van der Meer, T. W. G., & van de Werfhorst, H. G. (2019). Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs: Jaar 1. Amsterdam: ADKS.

Kranendonk, M., Mulder, L., Thijs, P., Wanders, F., ten Dam, G., van der Meer, T., & van de Werfhorst, H. (2019). De ontwikkeling van democratische kernwaarden. Amsterdam: ADKS.

Thijs, P. (2018). Toegenomen steun voor egalitaire genderopvattingen in Nederland. Wat als…? Mens en Maatschappij, 93(2): 183-186.

In de media / spreker

Gelijkere arbeidsmarkt: mannen moeten meer zorgen (Socialevraagstukken.nl, 1 juni 2022).

Victim blaming: wat is het en waarom doen mensen dit? (NOS Stories, 21 januari 2022).

Maak werk van burgerschapsonderwijs, vooral op het vmbo (Socialevraagstukken.nl, 28 mei 2021).

Voor veel jongeren is democratie een vaag begrip (Trouw, 2 mei 2021).

VPRO Tegenlicht Meet Up #178: Lekker Conservatief (Pakhuis de Zwijger, 27 mei 2020).

In de brugklas al grote verschillen in democratische waarden (NRC, 24 oktober 2019).

De kernwaarden van de democratie (Didactief, 18 juni 2019).

Vooral hoger opgeleiden negatiever over etnische minderheden (Socialevraagstukken.nl, 5 maart 2019).

Toenemend racisme blijft niet beperkt tot sociale media (De Volkskrant 28 mei 2016).

Lezingen/workshops

Paula verzorgt lezingen en workshops op het gebied van gendernormen- en stereotypen, conservatisme, genderongelijkheid op de arbeidsmarkt en in de politiek, werk-zorgverdeling, (online) gendergerelateerd geweld, en jongeren en politiek.

portret van paula in de bibliotheek van atria

Relevante publicaties en nieuws