Paula Thijs

Dr. Paula Thijs is senior onderzoeker bij Atria. Voor het project Werk.en.de Toekomst doet zij onderzoek naar genderstereotypen en keuzemogelijkheden in werken, zorgen en leren bij jongvolwassenen. Daarnaast is zij betrokken bij onderzoek naar de effectiviteit van De Nieuwe Toekomst, een interventie die zich richt op economische zelfstandigheid en participatie van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt.

Paula deed een bachelor Sociologie en een onderzoeksmaster Social and Cultural Sciences aan de Radboud Universiteit. In 2019 promoveerde zij in de Sociologie op een onderzoek naar veranderingen in cultureel conservatieve opvattingen onder de Nederlandse bevolking. Vervolgens werkte zij als postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam aan een meerjarig interdisciplinair onderzoeksproject naar de ontwikkeling van democratische waarden en ongelijkheid in politieke socialisatie bij middelbare scholieren. Paula heeft ruime ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en het opzetten en uitvoeren van grootschalig survey-onderzoek.

Mail Paula

Thematische expertise

Gendernormen, diversiteit, werk-zorgverdeling, arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, conservatisme, sociale scheidslijnen, jongeren en politiek

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, grootschalig survey-onderzoek, kwantitatieve onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke publicaties

Thijs, P. E. (2019). Trends in cultural conservatism: The role of educational expansion, secularisation, and changing national contexts (proefschrift). Radboud Universiteit, Nijmegen.

Thijs, P. E., Te Grotenhuis, M., & Scheepers, P. (2019). The Rise in Support for Gender Egalitarianism in the Netherlands, 1979-2006: The Roles of Educational Expansion, Secularization, and Female Labor Force Participation. Sex Roles, 81(9-10), 594-609.

Thijs, P., Te Grotenhuis, M., & Scheepers, P., (2018). The Paradox of Rising Ethnic Prejudice in Times of Educational Expansion and Secularization in the Netherlands, 1985–2011. Social Indicators Research, 139(2), 653–678.

Thijs, P., Te Grotenhuis, M., & Scheepers, P., (2017). The relationship between societal change and rising support for gender egalitarianism among men and women: Results from counterfactual analyses in the Netherlands, 1979–2012. Social Science Research, 68, 176-194.

Coenders, M., Lubbers, M., Te Grotenhuis, M., Thijs, P. & Scheepers, P. (2015). Trends in etnocentrische reacties onder de Nederlandse bevolking, 1979-2012. Mens en Maatschappij, 90(4), 405-433.

Thijs, P. E., van Dijk, I. K., Stoof, R., & Notten, N. (2015). Adolescent problem behaviour: The gender gap in European perspective. European Journal of Criminology, 12(5), 598-615.

Thijs, P., van Dijk, I., Stoof, R., & Notten, N. (2014). Genderverschillen en deviant gedrag. Mens en maatschappij, 89(3), 305-335.

Grotenhuis, H.F. te, Hoon, M. de & Thijs, P.E. (2011). De invloed van inkomensongelijkheid en rationalisering op kerkverlating in Nederland tussen 1975 en 1995. Mens en Maatschappij, 86(4), 395-419.

Overige publicaties

Thijs, P., Savelkoul, M., Scheepers, P. (2021). Gebruik van Bestaande Gegevens. In: P. Scheepers & H. Tobi (Eds.) Onderzoeksmethoden (tiende druk). Boom uitgevers Amsterdam.

Thijs, P., & Mulder, L. (2021). Rol burgerschapsonderwijs moet sterker: De opleidingskloof in betrokkenheid bij de democratie en politiek benadrukt het belang van grotere rol burgerschapsonderwijs. Maatschappij & Politiek, 52(3), 13-14.

Van der Meer, T., Wanders, F., Thijs, P., Mulder, L., Aizenberg, E., ten Dam, G., & van de Werfhorst, H. (2021). Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs: Jaar 2. Amsterdam: ADKS.

Thijs, P., te Grotenhuis, M., & Scheepers, P. (2020). The Pros and Cons of Constraining Variables. In: Andrew Bell (Ed.) Age, Period and Cohort Effects: Statistical Analysis and the Identification Problem. Routeledge.

Thijs, P. E., Kranendonk, M., Mulder, L. E. M., Wanders, F. H. K., ten Dam, G. T. M., van der Meer, T. W. G., & van de Werfhorst, H. G. (2019). Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs: Jaar 1. Amsterdam: ADKS.

Kranendonk, M., Mulder, L., Thijs, P., Wanders, F., ten Dam, G., van der Meer, T., & van de Werfhorst, H. (2019). De ontwikkeling van democratische kernwaarden. Amsterdam: ADKS.

Thijs, P. (2018). Toegenomen steun voor egalitaire genderopvattingen in Nederland. Wat als…? Mens en Maatschappij, 93(2): 183-186.

In de media / spreker

Maak werk van burgerschapsonderwijs, vooral op het vmbo (Socialevraagstukken.nl, 28 mei 2021).

Voor veel jongeren is democratie een vaag begrip (Trouw, 2 mei 2021).

VPRO Tegenlicht Meet Up #178: Lekker Conservatief (Pakhuis de Zwijger, 27 mei 2020).

In de brugklas al grote verschillen in democratische waarden (NRC, 24 oktober 2019).

De kernwaarden van de democratie (Didactief, 18 juni 2019).

Vooral hoger opgeleiden negatiever over etnische minderheden (Socialevraagstukken.nl, 5 maart 2019).

Toenemend racisme blijft niet beperkt tot sociale media (De Volkskrant 28 mei 2016).

Lezingen/workshops

Paula verzorgt lezingen en workshops op het gebied van gendernormen- en opvattingen, conservatisme, arbeidsmarktpositie van vrouwen, werk-zorgverdeling, sociale scheidslijnen, en jongeren en politiek.

portret paula thijs

Relevante publicaties en nieuws