Themanummer Historica over vrouwenkiesrecht

tijdschrift historica over de strijd voor vrouwenkiesrecht in nederland en de kolonien

Waarom bestreden de socialisten de vrouwenkiesrechtbeweging, terwijl zij wel vrouwenkiesrecht in hun programma’s hadden staan? Wie waren de vrouwen die tot in de kleinste gehuchten actief in beweging kwamen voor vrouwenkiesrecht? En hoe snel schakelden alle politieke partijen die in 1917 vrouwen nog bewust hadden uitgesloten van kiesrecht over naar de strijd om de vrouwelijke kiezers?

Historica viert in 2019 de invoering van ‘100 Jaar Algemeen Kiesrecht’ met een speciale uitgave over de strijd voor vrouwenkiesrecht in Nederland. Ook is er aandacht voor de Nederlandse koloniën waar de strijd na 1919 doorging.

De artikelen in dit themanummer:

 • 2019: Nederland viert het algemeen kiesrecht (m/v). Hoe een eeuwfeest twee jaar werd opgeschoven, op zoek naar de juiste datum
 • Vrouwenkiesrecht tussen individueel en gezinshoofdenkiesrecht, 1815 -1919
 • Het Aletta Jacobs-arrest en de Grondwetswijziging van 1887. Overwegingen van de commissie Heemskerk ten aanzien van het vrouwenkiesrecht
 • Dameskiesrecht en herenkiesrecht. De beweging voor algemeen kiesrecht tegenover vrouwenkiesrecht, 1890-1893
 • De strijd om de vrouwenstem. Het kiesrecht in het partijpolitieke scenario van 1917 tot 1919
 • Strijd! Genderview Mineke Bosch: het belang van verhalen over de vrouwenkiesrechtbeweging voor (de geschiedenis van) de democratie in Nederland
 • De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afdeling Amsterdam in 1897. Een groepsportret.
 • “Onze karakters verschillen wel veel”. Wilhelmina van Itallie-van Embden en Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck en hun relatie in de vrouwenbeweging
 • Santpoortse vrouwen strijden voor kiesrecht. De ‘Afdeeling Santpoort van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht’
 • Van de schommelstoel naar het vrouwenkiesrecht. De strijd voor vrouwenrechten van Nederlandse vrouwen in Nederlands-Indië tussen 1908 en 1919
 • Honderd jaar vrouwenkiesrecht en het koloniale Koninkrijk der Nederlanden
 • ‘Als de vrouwen het reveille zullen blazen’. Vrouwenkiesrecht in Suriname.

Meer info over de artikelen in Historica

Historica kopen

Dit themanummer van Historica is voor € 10 te koop in de bibliotheek van Atria en bij twee Amsterdamse boekhandels: Athenaeum (Spui 14-16) en Het Fort van Sjakoo (Joden-breestraat 24). Je kunt het ook bestellen via dit bestelformulier

Een abonnement op Historica kost maar €30,00 per jaar (€22 voor studenten, kleine inkomens en  proefabonnement van 1 jaar). Je bent dan tevens lid van de VVG. Meld je aan en krijg gratis een boek over vrouwengeschiedenis!

Historica is het wetenschappelijk en peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in gendergeschiedenis. Het verschijnt drie keer per jaar en bevat onder andere boeiende biografieën van vrouwen, recensies van boeken over vrouwen- en gendergeschiedenis en artikelen over het denken over gender door de eeuwen heen.

Foto: hoofdbestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht tijdens de grote demonstratie in Amsterdam op 18 juni 1916, foto 100014680, Collectie IAV – Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen