vrouwenkiesrecht

Tegenwoordig mag iedere Nederlander vanaf 18 jaar een stem uitbrengen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale staten, Gemeenteraad en het Europees Parlement. In 1917 werd het passief kiesrecht voor vrouwen in Nederland ingevoerd. Vrouwen konden vanaf toen voor politieke functies gekozen worden, maar ze mochten nog niet zelf stemmen. Het felbegeerde actief kiesrecht kregen vrouwen in Nederland in 1919. Dit gold niet voor vrouwen in de Nederlandse kolonieën Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Zij kregen pas veel later kiesrecht.
Tientallen jaren is strijd geleverd door vrouwen van verschillende politieke stromingen. Vanaf 1889 ontstonden organisaties voor vrouwenkiesrecht. Zij hielden demonstraties en spreekbeurten, organiseerden protestbijeenkomsten en tentoonstellingen, gaven een maandblad uit en publiceerden artikelen.

vrouwenkiesrecht

vrouwenkiesrecht