VN-zitting over gendergelijkheid – CSW68

VN-zitting over gendergelijkheid – CSW68

Van 11-23 maart 2024 staat de VN twee weken in het teken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes wereldwijd. De VN-Commission on the Status of Women bespreekt in haar 68e zitting (CSW68) de volgende thema’s:

  • armoede
  • versterken van instituties & financiering vanuit een genderperspectief

Paula Thijs en Franca Hehenkamp zijn namens Atria aanwezig bij CSW68 in New York. Ze houden jullie op de hoogte via blogs en social media:

Aanbevelingen maatschappelijke organisaties

Atria en WO=MEN zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van het maatschappelijk middenveld aan de regeringsdelegatie tijdens de CSW. Op 22 januari 2024 hebben wij de aanbevelingen van maatschappelijke organisaties voor de VN-zitting aangeboden aan de Nederlandse regeringsdelegatie die in maart naar New York gaat.

Factsheets

Lees hier onze factsheets met de feiten en cijfers achter de aanbevelingen van het Nederlandse maatschappelijk middenveld voor CSW68:

Impact armoede en genderongelijkheid in financiering & instituties 

De wereldwijde ‘cost of living crisis‘ waarbij onder andere levensonderhoud, brandstof, energie, transport, onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg en sociale zekerheid voor veel mensen onbetaalbaar wordt, heeft een ongelijke impact op meisjes en vrouwen in al hun diversiteit. De toenemende armoede hangt samen met klimaatverandering, –rampen en humanitaire crises. Met name (gemarginaliseerde) vrouwen en meisjes worden hierdoor extra zwaar getroffen. Nederlandse maatschappelijke organisaties geven een aantal prioriteiten, in verband met: 

  • Het grote aantal vrouwen wereldwijd dat in armoede leeft
  • De ongelijkheid in toegang tot financiële middelen en diensten, hulpbronnen, onderwijs, werkgelegenheid en goede werkomstandigheden 
  • De ondervertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in financiële instituties en besluitvorming

paula licht pitch atria toe voor zaal met ngo's

Prioriteiten voor CSW68 

Aanbevelingen van de Nederlandse NGO’s in het kort: 

  1. Zorg voor een rechtvaardig economisch systeem, met een gendertransformatieve en intersectionele aanpak in de bestrijding van armoede
  2. Vergroot de financiële zelfredzaamheid, zelfstandigheid, autonomie en inclusie van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit 
  3. Elimineer (online en door technologie gefaciliteerd) seksueel en gendergerelateerd geweld en discriminatie
  4. Vergroot de zichtbaarheid van armoede door het verzamelen, analyseren en rapporteren van kwalitatief hoogstaande, gender-uitgesplitste en intersectionele representatieve data
  5. Betrek jongeren in besluitvorming, beleid en uitvoering op alle niveaus in de bestrijding van armoede en genderongelijkheid

Lees hier de integrale aanbevelingen van de NGO’s

Delen:

Gerelateerde artikelen