Franca Hehenkamp

Franca, MSc, is onderzoeker en beleidsadviseur bij Atria. Zij werkt binnen het project Act4RespectUnlimited dat zich richt op het voorkomen van gendergerelateerd geweld onder jongeren. Hiervoor voert zij onderzoek uit naar partnergeweld onder lhbti+ jongeren en evalueert zij de interventie Happy2gether plus, die zich richt op het voorkomen van partnergeweld onder jongeren met een licht verstandelijke beperking. Voor het onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie, waar ze momenteel aan meewerkt, verzamelt ze de levensgeschiedenissen van mensen die tussen 1956 en 1984 te maken hebben gehad met afstand en adoptie in Nederland.

Ook is Franca betrokken bij de jaarlijkse VN-bijeenkomst Commission on the Status of Women. En geeft ze trainingen aan politici, ambtenaren en professionals over genderstereotypen, de rol van gender in beleid en gendersensitief werken.

Franca deed een bachelor Politicologie en studeerde in 2019 af met een Master of Science in Political Theory aan de Radboud Universiteit. Hierna heeft ze twee jaar als beleidsadviseur bij de overheid gewerkt, onder andere als beleidsadviseur diversiteit en inclusie.

Thematische expertise

Gendergerelateerd geweld, preventie (ex-)partnergeweld, genderstereotypen, gendersensitief beleid, inclusie en intersectionaliteit.  

Methodische expertise

Wetenschappelijk onderzoek, kwalitatieve onderzoeksmethodes, (proces)evaluatieonderzoek, oral history

Publicaties 

Koole, J., Hehenkamp, F. & Groeneveld, J. (2024). Ik dacht dat dit zo hoorde Een verkennend onderzoek naar (ex)partnergeweld onder lhbt+ jongeren. Atria, Rutgers, COC.  

Thijs, P., Stijaert, M., Ardon, D., Hehenkamp, F., & Doorten, I. (2022). Vrij om te kiezen? Genderstereotypen en de levensloop: implicaties voor emancipatiebeleid. Amsterdam: Atria. 

Omlo, J., Holla, S., Wester, A., Krebbekx, W., Hehenkamp, F. & Doorten, I. (2021).  Vaders zorgen meer, moeders blijven managen. Rolpatronen tijdens de coronacrisis. Amsterdam, Bureau Omlo & Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Doorten, I. & Hehenkamp F. (2021). Factsheet Rolpatronen tijdens de coronacrisis. Amsterdam. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. 

jonge vrouw met middellang bruin haar en blauwe trui staat voor rode boekenkasten in bibliotheek van Atria

Relevante publicaties en nieuws