Bibliotheek en Archief

Historische en actuele informatie

In de (online) bibliotheek en het archief van Atria is actuele en historische informatie te vinden over vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving.

Wat kun je bij ons vinden?

Archieven, egodocumenten, tijdschriften, biografische knipselmappen, boeken, brochures, rapporten, scripties, Oral History interviews, beeld en audio items, objecten en documentatiemateriaal. En steeds meer digitaal!

 

Unieke collectie

De collectie bestaat al sinds 1935 en draagt de naam Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV). De Collectie IAV is één van de oudste collecties over vrouwen en gender wereldwijd.

 

Bibliotheek en Archief

Thema's

Informatie aanvragen