csw68

Van 11-23 maart 2024 staat de VN twee weken in het teken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes wereldwijd. De VN-Commission on the Status of Women bespreekt in haar 68e zitting (CSW68) de volgende thema’s:

  • armoede
  • versterken van instituties & financiering vanuit een genderperspectief

Atria is samen met WO=MEN in Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van de input van maatschappelijke organisaties.

csw68

csw68