Lesmateriaal voor docenten

brief aan Aletta Jacobs - 1920

In Kleio (tijdschrift van de Vereniging van docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland) verscheen een serie artikelen rond Aletta Jacobs, de beroemde Nederlandse arts en feministe.

De vragen, antwoorden en toelichtingen kunnen dienen als werkmateriaal voor leerlingen, als toetsvragen of als uitgangspunt voor een eigen les van de docent. De bronnen voor deze serie zijn afkomstig van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Alle artikelen, met extra les- en bronnenmateriaal, staan hieronder:

Volg Aletta Jacobs op Twitter

Delen:

Gerelateerde artikelen