aletta jacobs

Aletta Jacobs was op veel gebieden 'de eerste vrouw' in Nederland. Daarnaast stond zij lang in Nederland aan het hoofd van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht.

Aletta Jacobs en andere vrouwen voeren propaganda voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam op 15 februari 1914

aletta jacobs