Hoe combineer jij werk, zorg en onderwijs in coronatijd?

oproep 3 wasmachines uit 1989 taakverdeling mannen en vrouwen

Doe mee met dit onderzoek en deel je verhaal!

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het alledaagse leven van mensen. Dat geldt ook zeker voor gezinnen met thuiswonende kinderen. Zij staan plotseling voor de opgave om werk, zorg, opvoeding, onderwijs en huishouden te combineren. In opdracht van Atria, VHTO, Emancipator en NVR onderzoekt Jurriaan Omlo hoe vaders en moeders omgaan met deze nieuwe situatie. Hoe verdelen zij bijvoorbeeld de zorg voor de kinderen en het werk en hoe ervaren zij dit?

Gevolgen coronacrisis

Met dit onderzoek brengen wij de gevolgen van de coronacrisis voor het gezinsleven in beeld. We willen inzicht krijgen in de problemen die mensen daarbij ervaren, en oplossingen die ze hebben gevonden, zodat politiek en samenleving hier passende maatregelen voor kunnen treffen.

Rollen en taken veranderd

Voor het onderzoek zoeken we gezinnen waarbij de rollen en taken van vaders en moeders veranderd zijn. Denk aan een gezin waarbij de moeder meer is gaan werken, terwijl de vader nu veel vaker dan vroeger thuis is met de kinderen en misschien thuisonderwijs verzorgt. Andersom is ook mogelijk: een vader die voltijds thuis werkt en een moeder die zzp-er is en helemaal geen werkzaamheden meer heeft, waardoor al haar aandacht nu uitgaat naar thuisonderwijs en/of zorg voor kinderen en het huishouden. We zoeken ook gezinnen waarbij de verdeling tussen werk en zorg door deze veranderingen juist meer in balans is gekomen sinds de coronacrisis.

Interviews

De vraag is hoe ouders de veranderingen in rolpatronen tussen man en vrouw ervaren. Zijn zij anders gaan denken over zorgtaken? Ervaren ze stress en hoe gaan ze hiermee om?  Waar lopen mensen tegen aan en wat hebben zij persoonlijk nodig om de situatie te verbeteren? Jurriaan Omlo gaat hierover graag in gesprek. Hiervoor neemt hij een individueel interview af met beide partners. Dat kan telefonisch, maar kan ook door middel van videobellen. De interviews zijn anoniem en de onderzoeker gaat vertrouwelijk om met de verhalen van deelnemers aan het onderzoek.

Zodra een aantal gezinnen zich hebben aangemeld, maakt de onderzoeker een selectie. In totaal kunnen er namelijk een beperkt aantal gezinnen meedoen aan het onderzoek. Vind je het belangrijk dat er maatschappelijk aandacht is voor de gevolgen van corona op het gezinsleven en de rolverdeling tussen werk en zorg, meld je dan snel aan! Wij zijn heel benieuwd naar jouw ervaringen.

Foto: wasmachines, 1989, © Mieke Schlaman, Collectie IAV-Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen