Handreiking gendersensitief collegeprogramma

stemmen europese verkiezingen

De stemmen zijn geteld en de nieuwe fracties zijn gevormd. Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria bieden de 40 noordelijke gemeenten hulp bij het opstellen van een gendersensitief en inclusief coalitieakkoord. Dat is belangrijk omdat de noordelijke gemeentebesturen nog geen representatie vormen van de inwoners. Maar ook omdat een inclusief en gendersensitief beleid leidt tot effectiever beleid.

Lees hier de Handreiking voor een gendersensitief en inclusief collegeprogramma [PDF]

Vrouwen in de gemeenteraad

De afgevaardigden in de noordelijke gemeenteraden vormen (nog) geen representatie van de inwoners die zij vertegenwoordigen. Dankzij Stem op een Vrouw hebben we hier inzicht in. Friesland telde tot deze gemeenteraadsverkiezingen relatief de meeste vrouwen in gemeenteraden: 35%. In Groningen is 33% van de raadsleden vrouw, en in Drenthe slechts 31%.

Vrouwelijke wethouders

Als we kijken naar wethoudersposten is het nog ongelijkwaardiger. In 2019 telde de provincie Friesland 28% vrouwelijke wethouders en de provincie Groningen 27%. In Drenthe is een magere 1 op 5 (20%) in het college vrouw, waarbij 3 gemeenten geheel ‘vrouwloos’ waren (Bron: VNG, 2019). Drenthe staat vaker onderaan. De provincie werd tot voor kort bestuurd door louter mannelijke gedeputeerden. Wanneer we kijken naar raadsleden of wethouders van kleur of met een migratieachtergrond, dan blijft het Noorden helemaal achter, terwijl de maatschappij de afgelopen decennia rap van samenstelling veranderd is.

Dit kan anders. In navolging van Stem op een Vrouw vragen Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria aandacht voor de representatie van vrouwen en mensen van kleur in politiek en bestuur, juist bij de vorming van de nieuwe colleges van B&W.

Beleid

Maar niet alleen representatie is belangrijk. Gemeentebeleid met oog voor gender, diversiteit en inclusie leidt tot effectiever beleid. Genderneutraal kan soms onbedoeld en ongewild positiever uitpakken voor de ene groep dan voor de andere groep en daarmee genderongelijkheid in stand houden of zelfs versterken.

Gendersensitief beleid erkent dat mannen en vrouwen verschillende rollen toegeschreven krijgen in de samenleving. En dat zij als gevolg daarvan verschillende interesses, behoeftes en prioriteiten hebben. Door de belangen, behoeften, talenten en werkpotentie van alle inwoners in de gemeente te (h)erkennen en benutten kunnen gemeenten zorgen dat beleid effectiever wordt.

Het is tijd voor een gendersensitief en inclusief coalitieakkoord of collegeprogramma. Bij voorkeur kent het nieuwe coalitieprogramma een paragraaf Diversiteit en Inclusiviteit met daarin algemene beleidsuitgangspunten. In de brief die we aan 40 gemeenten hebben gestuurd geven wij op 5 inhoudelijke thema’s concrete handreikingen.

Lees hier de Handreiking voor een gendersensitief en inclusief collegeprogramma [PDF]

Naast de vijf inhoudelijke punten, doen wij gemeenten twee concrete aanbiedingen:

Delen:

Gerelateerde artikelen