Rolmodel aan het woord: Merel Perquin

rolmodel esther perquin

Merel Perquin heeft diverse functies vervuld bij ABN AMRO en is nu financieel directeur bij Levanimo Groep. Ze draagt graag bij aan een wereld waar mensen hun talenten optimaal kunnen inzetten.

Kun je kort vertellen wie je bent?

Ik ben Merel Perquin (43) en woon in Amstelveen samen met mijn man Floor (43) en onze twee dochters Roos (10) en Eva (8). Mensen omschrijven mij als een enthousiast, open en eerlijk persoon met een enorme gedrevenheid. Daar herken ik me wel in. Als ik ergens voor ga, dan krijg je me helemaal, voor 200%. Ik houd van een professionele werkcultuur met oog voor de mens. En dus ook plek voor humor en kwetsbaarheid. Hard op de zaak en zacht op de persoon is hoe een inspirerende leidinggevende dat ooit verwoordde.

Ik geloof in eerlijke feedback, elkaar helpen groeien en benoemen wat er is. Niet alleen de successen, maar ook daar waar het niet loopt. Het is mijn stelligste overtuiging dat wanneer iemand zijn talenten in kan zetten, diegene in een flow komt en het beste uit zichzelf haalt. Dus als iemand niet op zijn plek zit, dat het dus in het belang is van iedereen om het gesprek eerlijk aan te gaan. Dat is soms op korte termijn lastig, zeker als de beelden niet (direct) overeenkomen, maar op lange termijn absoluut een win-win. Ik draag graag bij aan een wereld waar mensen hun talenten optimaal kunnen inzetten. Daar wordt de wereld een fijnere plek van!

Kun je ons in vogelvlucht meenemen in je loopbaan?

Ik hou van verhalen, van cijfers en een verschil maken. Dat is de rode draad in zowel mijn opleiding als mijn werkende leven. Ik heb recht en economie gestudeerd, maar ik was vooral geïnteresseerd in de economische kant. Al heeft de juridische opleiding wel toegevoegde waarde gehad omdat het de zaken vanuit een ander perspectief bekeek. Dat geeft een brede kijk. Maar economie dus. Vooral de bancaire sector sprak mij aan omdat ik van cijfers houd. Ik zie cijfers als puzzels met een oplossing. En dat gecombineerd met de economie. Wat maakt het ene bedrijf succesvol en het andere niet, hoe kan je dat voorspellen en hoe kunnen cijfers helpen om het verhaal te vertellen, ook naar de toekomst toe. De keuze voor de zakenbank bij ABN AMRO was dan ook snel gemaakt.

Ik ben gestart bij Corporate Finance. Die afdeling geeft advies bij de aan- en verkoop van ondernemingen. In deze functie spreek je eigenaren en aandeelhouders. Wat is je strategische visie, welke overname-stappen passen daarbij, wat zijn de belangrijkste succesfactoren van de onderneming. En welke geldwaarde hoort daarbij. Het mooist vond ik als er een deal werd gesloten die duidelijk waarde toevoegde, dat synergie ontstond. Het was wel een enorme mannenwereld, waar een heel Angelsaksische cultuur heerste. Hard roepen, niet zeuren en gaan voor de mooiste deal. Na een aantal jaar begon dat me tegen te staan. Ik was op zoek naar meer ruimte voor nuance en een gezondere work-life balans. Maar wel met ondernemers in gesprek blijven en ze ondersteunen om strategische doelen werkelijkheid te laten worden.

Daarna ben ik dus op de afdeling Corporate Clients gaan werken, waar we leningen aan het Nederlandse grootbedrijf verstrekten. Het mooie ook hier  is dat het werk over zoveel meer dan alleen de cijfers gaat. Je gaat met een klant in gesprek over waarom die de onderneming een bepaald geldbedrag nodig heeft en dit resulteert bij zowel ondernemer als bankier in een dieper begrip van de belangrijkste ‘drivers‘ achter de cijfers en de verschillende scenario’s die zich in de toekomst kunnen afspelen. Daardoor ontstaat nog meer ruimte voor de niet-financiële gebeurtenissen die achter de cijfers schuilgaan. De cijfers zijn alleen het gevolg. Het verhaal achter de cijfers dat is wat je helder moet krijgen. Dan kan je gesprekken met ondernemers voeren in de taal van de ondernemer. En ontstaan de leukste gesprekken! En de win-win situatie waarbij de ondernemer gefaciliteerd wordt om zijn doelen waar te maken, ondersteund door een lening van de bank. Het mooist is de realisatie bij de ondernemer dat je hetzelfde belang hebt. En dan samen een deal optuigen. En bij de ondernemer kunnen blijven omdat ik als Accountmanager Lending ook na de deal het aanspreekpunt bleef. Samen ervaren dat veronderstellingen niet exact uitkwamen als gedacht. En dan een aanpassing doen. Heel inspirerend. Ondertussen was ik ook leiding gaan geven aan een team. Hoe enthousiasmeer je en begeleid je inhoudelijk mensen om dat op hun beste manier te doen.

Omdat ik ook op de plek wilde zitten die de uiteindelijke goedkeuring voor de leningen gaf ben ik overgestapt naar een functie bij Credit Risk management. De plek waar wordt bepaald of een onderneming een lening van de bank kan krijgen en op wat voor voorwaarden. Nu was het zaak om het verhaal achter de cijfers over de onderneming op basis van het voorstel van iemand van de bank helder te krijgen. Dit voelde als een verantwoordelijke functie. Tijdens de crisis kwamen we er bij de bank achter dat het voor veel mensen ingewikkeld is om het verhaal achter de cijfers te ontrafelen. Ik ben toen gevraagd om het kredietrisicobewustzijn van bankiers omhoog te helpen krijgen. Om bankmedewerkers te assisteren om het risico van zakelijke financieringen beter te doen inzien. Op basis van het verhaal van de cijfers te beoordelen of het risico aanvaardbaar is voor de bank, maar ook voor de ondernemer. Hier was een unieke mogelijkheid om de win-win situatie van de klant en de bank ook echt leidend te laten zijn binnen de hele zakelijke kredietverleningsketen. Ik heb in deze functie leiding gegeven aan het team dat dit ging realiseren, maar ook veel bankmedewerkers en interne trainers getraind om dat kredietrisico-bewustzijn binnen alle mogelijkheden van de win-win bij de bank te vergroten.  Want ook als je nee zegt tegen een lening, kan er wel degelijk sprake zijn van win-win. Als wij als bank met een goede onderbouwing het risico te hoog vinden, is het zeer de vraag of de ondernemer de lening zelf zou moeten willen.

Mijn laatste functie bij ABN AMRO was binnen Retail & Private Banking. Op zoek naar de verhalen achter de cijfers bij particulieren die financiering nodig hebben Ik was als hoofd Product en Prijs Kredieten verantwoordelijk voor ruim 15 miljard euro aan leningen bij particulieren. Er mede voor zorgen dat dat goede producten zijn met een faire prijs, beschikbaar voor mensen die de financieringslast kunnen dragen.  Ik merkte dat mijn maatschappelijke bewustzijn erg groeide en dat ik meer impact wilde hebben. Omdat ik merkte dat de mate van verandering die ik voor elkaar kon krijgen relatief laag was bij zo’n grote organisatie, heb ik toen besloten om weg te gaan bij ABN AMRO

Ik ben daarna voor mezelf begonnen (Pq Financieel Advies en Training). Ik heb als zelfstandige commerciële financiële opdrachten gedaan voor bedrijven. Daarnaast  hielp ik jonge ondernemers om de zakelijke en financiële kant van ondernemen beter onder de knie te krijgen. Helpen hun verhaal helder te krijgen en dat dan met cijfers te onderbouwen. Heel inspirerend.

Mijn huidige functie is Financieel Directeur bij Levanimo Groep. Dit is een groep van bedrijven die kinderen op verschillende manieren ondersteunt om zichzelf te leren zijn. Leren groeien, leren leren, leren leven en leren bijdragen. Zodat er bij ieder kind uit komt wat er in zit. Deze functie voelt heel persoonlijk. Mijn dochter liep vast in het regulier onderwijs. Ik ben mij in het onderwijs gaan verdiepen en zag dat er een innovatieve school was geopend waar kinderen talenten konden ontwikkelen op een manier die bij hen paste. Als vrijwilliger op school ben ik vervolgens in contact gekomen met de inspirerende oprichter van deze school, Tijl Koenderink, en heb een aantal financiële taken opgepakt om dit mooie initiatief te ondersteunen. Dit leidde tot de vraag of ik tijdelijk financieel manager van deze school wilde worden. En later de vraag of ik directeur wilde worden van Levanimo Groep; de bedrijvengroep van Tijl. Dat paste precies. Het is mijn streven om de Levanimo Groep te laten doorgroeien en maximale impact te laten krijgen op het onderwijs in Nederland. Ik combineer nu mijn passie voor werken met kinderen met de financiële vaardigheden en capaciteiten waarover ik beschik.

Wat zijn de cruciale stappen in jouw loopbaan geweest? Kun je beschrijven waarom het cruciaal is geweest?

Mijn cruciale moment om te stoppen bij de ABN AMRO was tweeledig. Mijn dochter liep vast in het reguliere onderwijs en ik wilde veel tijd en ondersteuning aan haar bieden. Daarnaast werd ik mij bewust van de impact die ik kan maken en dit doe ik graag op een manier waar de wereld beter van wordt. De bank wilde dit ook wel, maar uiteindelijk was winst maken toch altijd het belangrijkst. Daarom heb ik besloten om weg te gaan bij ABN AMRO.

Ben je grote obstakels tegengekomen tijdens jouw loopbaan? En hoe ben je daarmee omgegaan?

Een obstakel was het combineren van moederschap en carrière maken. De cultuur van een corporate wereld is hard werken, altijd bereikbaar zijn en doorgaan. Deze mannelijke eigenschappen voelden voor mij steeds leger aan. In combinatie met het moederschap had ik feitelijk minder flexibiliteit. Ik vond het fijn om rustig mijn kind uit de crèche te halen, op tijd thuis te zijn. Dit ging wringen met mijn werk. Want ik ben ook ambitieus, in de zin dat ik wat ik doe altijd op de best mogelijke manier wil doen. Ik ga altijd voor een 10. Door het moederschap ging ik nadenken over wat ik eigenlijk wil; ik merkte dat ik niet gewend was om op deze manier te kijken. In de corporate wereld moest je alles geven en dankbaar zijn. Het moederschap heeft me fundamenteler laten nadenken over hoe ik mijn capaciteiten wil inzetten en welke waarden voor mij belangrijk zijn. Ik ging dus ook reflecteren op de cultuur die bij ABN AMRO heerste.

Tijdens mijn werk als ZZP’er kon ik de keuze maken om te doen wat goed voelde. Zelf geld verdienen was eerst belangrijk voor me omdat het veiligheid betekende, maar toen ik als ZZP’er ging werken merkte ik dat geld veel minder belangrijk was dan ik had gedacht. De keuzes van de afgelopen jaren zijn zoveel meer gedreven door waarden, minder door makkelijk geld verdienen. Alle vaardigheden die ik op heb gedaan bij ABN AMRO kan ik nog goed inzetten bij mijn huidige taken, om impact te maken in het leven van kinderen. Dat voelt zoveel passender.

Hebben bepaalde gebeurtenissen in je privéleven jouw loopbaan beïnvloed? Op welke manier?

Ja, doordat mijn dochter vast liep in het reguliere onderwijs ben ik anders naar mijn werk gaan kijken. Dat heeft ertoe geleid dat ik bij de Levanimo Groep ben gaan werken om te helpen het onderwijs te transformeren.

Wie heeft je gesteund, aangemoedigd en/of geïnspireerd tijdens jouw loopbaan? Hoe is dat gegaan?

Er zijn een aantal mensen die bepalend voor mij zijn geweest. Mijn partner gelooft in doen wat bij je past. Toen ik zei dat ik mijn goedbetaalde managementbaan bij ABN AMRO op wilde zeggen, heeft hij mij direct gesteund om die keuze te maken. Hij heeft altijd het vertrouwen gehad dat er iets goeds na kwam.

Ook heb ik steun gehad van de Dutch Leadership Academy. Ik heb een aantal programma’s gevolgd en gesprekken gehad die me hebben ondersteund om niet vanuit angst te leven. Dat de basisbehoeften veiligheid, erkenning en autonomie in jezelf te vinden zijn. Dat geeft onafhankelijkheid, meer verbinding en zorgt voor ontwikkeling. Door vragen te stellen ben ik dicht bij mezelf gekomen. Ik heb geleerd om steeds vaker te leven vanuit vertrouwen. Waar ergens een deur dicht gaat, gaat verderop een deur open. Angstbeelden liggen altijd in de toekomst en gaan voorbij aan het feit dat er nog duizenden momenten waarop je een andere keuze kan maken, zodat het angstbeeld niet bewaarheid wordt. Vertrouwen is hierin de sleutel. Mijn dochter is hier als inspiratiebron overigens het belangrijkste geweest. Mijn keuze was kristalhelder toen het ging om haar welzijn of mijn managementbaan. Bij het opzeggen van mijn baan bij ABN AMRO heb ik ook op geen enkel moment angst gevoeld.

Wie zijn voor jou belangrijke rolmodellen geweest in de sector?

Ik heb zelf niet zo veel rolmodellen gehad. Ik heb ze gemist. Op het moment dat er meer inspirerende rolmodellen waren geweest bij ABN AMRO, had ik daar misschien nog gewerkt. Wat ik veel heb gezien bij vrouwen die hoger de top in gingen, was dat ze steeds harder in hun gedrag werden, steeds zakelijker en mannelijker.

Wat ik graag in een vrouwelijk rolmodel had gezien is iemand die hard voor de zaak is, maar zacht op de persoon.

Iemand die gaat staan voor zijn/haar waarden. En laat zien dat dat op lange termijn voor iedereen beter uitpakt. Voor de klant, voor de medewerker en ook voor een faire winst. Roelien Ritsema van Eck was voor mij een inspirerende leidinggevende. Zij zat in de top van de bank en is sinds kort bestuurder van de Erasmus universiteit. Zij kan als geen ander met vriendelijkheid en menselijkheid verbinden, maar is wel altijd scherp op de inhoud. Ze vertrouwt op het proces, geeft een zetje indien nodig en schept een klimaat waarin je kan groeien. En met haar intelligente charme krijgt ze ontzettend veel voor elkaar. Altijd integer. En dienstbaar aan het grotere belang. Daarnaast thuis ook gewoon drie kinderen. Waarbij ze heel helder haar rollen combineerde. Heel inspirerend.

Vind je het belangrijk dat er vrouwen werken in financieel/economische functies? Kun je uitleggen waarom?

Ja, enorm belangrijk, ik geloof erg in het combineren van mannelijke en vrouwelijke energie. Het is belangrijk dat de doelgerichtheid en daadkracht van mannen gebalanceerd wordt met meer vrouwelijke eigenschappen, zoals reflectie, openheid en vertrouwen. Ik geloof er heilig in dat de effectiviteit van een team van mannen en vrouwen optimaal is. Er zouden dan ook  veel meer vrouwen moeten werken in de top, dat zou de effectiviteit en het succes van bedrijven ten goede komen.

Wat maakt dat je vandaag de dag bent wie je bent en doet wat je doet?

Ik geloof erg in het citaat van Willem Glaudemans: “Je hebt precies die talenten meegekregen om jouw missie te vervullen”. Ik zie het leven dus als een ervaring en ik sta open om te zien wat bij mij past. Keuzes maken die komen vanuit mijn hart, uit vertrouwen en liefde. Als ik keuzes op die manier maak, creëer ik de meeste toegevoegde waarde. En voelt het dat het klopt.

Ik zou dan ook iedereen willen uitnodigen om dicht bij zichzelf te blijven. Te luisteren naar wat echt waar is, voor jou.

Heb je nog tips voor vrouwen die willen werken in de financiële/economische sector?

Het is een ongelooflijk leuk vak, zeker als je doorhebt dat financiën veel meer is dan alleen cijfers, maar dat het gelinkt is aan het niet-financiële. Het is dus ook niet per se heel technisch. Bovendien, dat soort dingen kan je altijd opzoeken. Het is belangrijker om voor iemand een verhaal duidelijk te maken en tot de kern te komen. Hierbij vind ik de quote van Albert Einstein inspirerend: “if you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself”. Dus als je ooit een technische verhandeling hoort die je niet direct begrijpt, realiseer je dan dat dat ook kan liggen aan degene die het vertelt. Diegene weet misschien alle technische details, maar heeft niet het dieper liggende inzicht. Anders had hij/zij je het wel uitgelegd op een manier zodat je het snapte. Schroom dus nooit om een begripsvraag te stellen. Mogelijk help je de verteller aan een dieper inzicht! De financiële/economische sector is dus echt niet alleen cijfermatig en technisch. Laat je niet afschrikken dat het mogelijk saai is, de cijfers vertellen een verhaal.

Je bent de brug tussen de harde cijfers en dat wat er daadwerkelijk gebeurt. Als je dat kwalitatief goed over kan brengen, creëer je inzicht.

En dat is inspirerend en ondersteunend voor je gesprekspartner Als tip wil ik meegeven om verder te kijken dan de cijfers en erachter te komen welk verhaal de cijfers je vertellen.

Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Een samenwerking van Atria, Emancipator, Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO.

Delen:

Gerelateerde artikelen