Agenda voor de toekomst: van 2015 naar 2025

beleidsbrief Agenda voor de toekomst: van 2015 naar 2025

Gelijk=Anders formuleert in de Agenda voor de toekomst 10 ambities op het gebied van gelijke rechten van mannen en vrouwen die ze in 2025 nationaal en internationaal bereikt wil zien. In de Agenda komt naar voren dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen noodzakelijk zijn om vrouwen een stem te geven in de oplossing van mondiale problemen over o.a. vluchtelingen, radicalisering en extremisme. De rol van vrouwen blijkt namelijk cruciaal.

In de agenda staan de eisen voor vrouwenrechten wereldwijd. Gelijke lonen, recht op politieke participatie, het voorkomen van geweld tegen vrouwen en meisjes en recht op lichamelijke zelfbeschikking. Veel van de afspraken zijn in de afgelopen 20 jaar gerealiseerd. Maar de inzet op resterende afspraken is noodzakelijk.

Aanbieding aan politici

De Agenda voor de toekomst is vandaag, 21 september 2015, overhandigd aan Tweede Kamerleden Roelof van Laar (PvdA), Ingrid du Caluwé (VVD) en Pia Dijkstra (D66) in Nieuwspoort. Deze week reist premier Rutte af naar New York voor de internationale viering van 20 jaar Beijing Platform voor Actie met staatshoofden op 26 september. Op 12 september overhandigde VN-Vrouwenvertegenwoordiger Irene Hemelaar daarom alvast het eerste exemplaar van de Agenda aan premier Rutte.

20 jaar Beijing Platform voor Actie

In 1995 kwam tijdens de 4e Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing een ambitieus actieprogramma tot stand voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes waar dan ook ter wereld. Alle 189 landen aanwezig erkenden de mensenrechten van vrouwen in de meest brede zin.

Gelijk=Anders

Gelijk=Anders is een breed samenwerkingsverband van organisaties dat zich inzet om de internationale en nationale (politieke) agenda op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten te beïnvloeden. Gelijk=Anders houdt zich onder andere bezig met de sociaaleconomische positie van vrouwen en meisjes, genderrechtvaardigheid, mannenemancipatie, gezondheid en reproductieve rechten, vrede en veiligheid, gender gerelateerd geweld, diversiteit en discriminatie en arbeid en migratie.
Atria is een van de partners in de werkgroep en heeft een doorslaggevende rol gehad in de totstandkoming van de Agenda.

Delen:

Gerelateerde artikelen