Aanbevelingen rijksbegroting OCW en SZW 2021

adviezen affiche met vrouw met 7 armen die verchillende gereedschappen vastheeft

Vanuit het strategisch partnerschap Werk.en.de Toekomst heeft Atria de Rijksbegroting 2021 geanalyseerd op 6 thema’s die betrekking hebben op werk-zorg verdeling en gelijke loopbanen voor mannen en vrouwen:

  • Economische zelfstandigheid & arbeidsparticipatie
  • Loonkloof
  • Geboorteverlof & ouderschapsverlof
  • Kinderopvang
  • Mantelzorg
  • Vrouwen naar de top

Graag geven we een aantal aanbevelingen mee aan de Tweede Kamerleden voor de begrotingsbehandeling 2021 van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Lees hier de aanbevelingen aan de Tweede Kamerleden

Lees verder

Foto: affiche van Vrouwen Werk Winkel De paarse kinker in Amsterdam, 1981, © onbekend, collectie IAV-Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen