Vooronderzoek Benchmark Diversiteit

onderzoek benchmark diversiteit

Atria heeft samen met dr. Claartje Vinkenburg de mogelijkheden onderzocht voor een benchmark diversiteit.

Vooronderzoek Benchmark Diversiteit

Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt maar mondjesmaat toe. Het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen aan de top is nog niet behaald en zal in het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen ook in 2020 niet gehaald worden. Dit deelde minister Van Engelshoven (OCW) op 6 maart 2018 de Tweede Kamer mee, waarna ze enkele maatregelen aankondigde om het tempo op te voeren. Eén van de maatregelen betreft een benchmark onder bedrijven die het belang van diversiteit aan de top, ook voor aandeelaanhouders en beleggers, meer in het oog laat springen.

Vooronderzoek benchmark

In opdracht van het ministerie van OCW heeft Atria samen met geaffilieerd onderzoeker dr. Claartje Vinkenburg de mogelijkheden voor een benchmark diversiteit onderzocht. Middels een analyse van wetenschappelijk- en beleidsonderzoek naar de meerwaarde van diversiteit aan de top, is er inzicht ontstaan over de mogelijkheden en gewenste inhoudelijke en uiterlijke vormen van een benchmark. Via een aanvullende analyse op bestaande, vergelijkbare, nationale en internationale benchmarks, zijn deze inzichten aangevuld met inspirerende voorbeelden. De onderzoeksresultaten zijn in een co-creatiesessie door de onderzoekers gepresenteerd aan OCW.

Vooronderzoek Benchmark Diversiteit

Lees ook:

Internationale voorbeelden vrouwen naar de top

Delen:

Gerelateerde artikelen