Korte film Onder pr♀fessoren

video Korte film Onder pr♀fessoren

In de korte film Onder pr♀fessoren komen 5 emeritae-vrouwelijke hoogleraren aan het woord over hun successen en obstakels in hun wetenschappelijke carrière. Wie of wat heeft hen geholpen op weg naar het hoogleraarschap en hoe hebben zij, eenmaal hoogleraar, een plek veroverd in de academische wereld?

Korte film Onder Professoren

Levensverhalen van emeritae-vrouwelijke hoogleraren

In 2017 was het 100 jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar werd benoemd, Johanna Westerdijk, aan de Universiteit Utrecht. Het Westerdijk-herdenkingsjaar 2017 is voor Atria aanleiding geweest om de levensverhalen van een vijftal emeritae-vrouwelijke hoogleraren te vereeuwigen. De geportretteerde vrouwen zijn:

  • Jacqueline de Savornin Lohman, hoogleraar Sociale Hulpverlening; hoogleraar Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening (UvA)
  • Maaike Meijer, Opzij-leerstoel; hoogleraar Genderstudies (Universiteit Maastricht)
  • Anneke van Doorne-Huiskes, hoogleraar Vrouwen in arbeidsorganisaties (Universiteit Wageningen); hoogleraar Sociale wetenschappen (Erasmus Universiteit); hoogleraar Sociologie (Universiteit Utrecht)
  • Iteke Weeda, hoogleraar Emancipatievraagstukken (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Toine Lagro-Janssen, hoogleraar Seksespecifieke geneeskunde; hoogleraar Vrouwenstudies Medische wetenschappen (Radboud Universiteit)

Hun verhalen zijn integraal op beeld en geluid vastgelegd volgens de oral history methode. Op basis van de interviews is door Atria een korte compilatiefilm gemaakt die op 19 april 2018 in première werd vertoond.

Moving Women’s History

De video-interviews worden opgenomen in Atria’s oral history collectie Moving Women’s History.

Op deze manier blijft hun geschiedenis bewaard, zijn de emeritae zichtbaar ter inspiratie voor volgende generaties onderzoekers en studenten.

Delen:

Gerelateerde artikelen