vrouwen in de wetenschap

Hoewel het aandeel vrouwen de afgelopen decennia is gestegen, wordt de wetenschap nog steeds gedomineerd door mannen. In 2020 is in Nederland 24% van de hoogleraren vrouw, terwijl er in de collegebanken al sinds het begin van deze eeuw meer vrouwen dan mannen zitten.
Beeld: Johanna Westerdijk in café Eik en Linde te Amsterdam, ca. 1912. Collectie IAV-Atria.

vrouwen in de wetenschap

vrouwen in de wetenschap