Vaderschapsverlof controversieel verklaard

nieuws Vaderschapsverlof controversieel verklaard

Uitstel, geen afstel

Woensdag 12 april 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel over de uitbreiding van het vaderschapsverlof controversieel verklaard. Uitstel, geen afstel, volgens Atria.

Gevolgen van het controversieel verklaren

Een onderwerp controversieel verklaren is gebruikelijk bij een demissionair kabinet. Op dinsdag 11 april heeft de Tweede Kamer al een hele reeks onderwerpen controversieel verklaard. De vraag is welke gevolgen het controversieel verklaren van het wetsvoorstel over de uitbreiding van het vaderschapsverlof zal hebben?

In een brief aan de Tweede Kamer van 7 april geeft het demissionaire kabinet hier antwoord op (kamerstuk 34 707, nr. 2). Het wetsvoorstel voorziet in een uitbreiding van het kraamverlof met 3 betaalde dagen. De betaling vindt plaats door een uitkering verstrekt door het UWV. Pas op het moment dat het wetsvoorstel definitief door de Tweede Kamer is vastgesteld, begint het UWV met de implementatie ervan. Dit hangt samen met het risico op eventuele wijzingen in het wetsvoorstel die niet meer of met extra kosten door het UWV verwerkt kunnen worden. 1 januari 2019 wordt als mogelijke beoogde datum van inwerkingtreding genoemd, mits het UWV per 1 april 2017 over de definitieve tekst van het wetsvoorstel zou kunnen beschikken. Door het controversieel verklaren van het wetsvoorstel wordt de plenaire behandeling uitgesteld. Daarmee wordt ook de datum van de inwerkingtreding uitgesteld: ná 1 januari 2019.

Herken de signalen uit de samenleving

Worden met het uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel de ontwikkelingen die in de Nederlandse samenleving waarneembaar zijn op stop gezet? Niet in de ogen van Atria. Nooit tevoren werd uitbreiding van het vaderschapsverlof zo vaak genoemd in verkiezingsprogramma’s als tijdens de laatste Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit onderzoek van de partijprogramma’s door Atria. Daarbij ging het vaak niet om slechts 3 extra dagen maar soms om een uitbreiding van 3 maanden. Daarnaast bleek uit onderzoek van Rutgers dat tweederde van de Nederlandse vaders voor verdere uitbreiding van het vaderschapsverlof is, bovenop de uitbreiding naar 5 dagen.

In september 2016 lanceerde Rutgers het door Atria medeondertekende pleidooi Vooruit met het vaderschapsverlof. Hierin staan de voordelen en succesfactoren van een uitgebreide vaderschapsverlof.

Eind maart pleitten 3 wetenschappers en 23 organisaties, waaronder Atria, in een gezamenlijke brief aan informateur Schippers voor een substantiële uitbreiding van het vaderschapsverlof. Gisteren werd met een ludieke actie op het Binnenhof aandacht gevraagd voor de uitbreiding van het vaderschapsverlof. De tijd lijkt rijp om nu het korte vaderschapsverlof in Nederland uit te breiden.

Het wetsvoorstel uitbreiding van het vaderschapsverlof komt dus weer op de agenda. Of, zoals het in het beleidsjargon genoemd wordt: het Wetsvoorstel wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken en in verband met een aanpassing van het zwangerschaps- en bevallingsverlof bij meerlingen (Kamerstuk 34 617).

Delen:

Gerelateerde artikelen