Breng scholing dichterbij voor gezinsmigrantes

onderzoek Breng scholing dichterbij voor gezinsmigrantes

Ondanks hun ambities werken vrouwelijke gezinsmigranten niet of onder hun niveau. Om hun participatie te bevorderen is meer voorlichting nodig over arbeidsmarkt en opleidingen. Dat blijkt uit de nieuwe Atria-publicatie Wij willen gewoon meedoen. Arbeidsparticipatie van gezinsmigrantes. Atria heeft 25 gezinsmigrantes geïnterviewd over hun ambities, de obstakels die ze tegenkomen op de weg naar de arbeidsmarkt en de ondersteuning die ze nodig hebben.

Download Wij willen gewoon meedoen [PDF]

Wij willen gewoon meedoen

In de publicatie Wij willen gewoon meedoen beschrijft Atria de persoonlijke verhalen van gezinsmigrantes. Bijvoorbeeld die van de Senegalese apotheker Awa, die na jaren is teruggekeerd naar haar geboorteland omdat ze in Nederland geen werk kon vinden op haar niveau.

Uit gesprekken die Atria voerde met gezinsmigrantes en met een groep experts komt naar voren dat:

  • Het potentieel aan (hoogopgeleide) gezinsmigrantes onvoldoende wordt benut op de arbeidsmarkt, doordat zij onder hun niveau werken of zich op het moederschap gaan richten omdat ze geen werk kunnen vinden.
  • Gezinsmigrantes momenteel weinig of geen ondersteuning krijgen bij het vinden van werk of een geschikte opleiding, omdat ze vaak niet-uitkeringsgerechtigd (nugger) zijn.
  • Het aanbod aan opleidingen voor volwassenen onoverzichtelijk is en onvoldoende toegankelijk lijkt voor gezinsmigrantes.

Aanbevelingen

Atria doet in deze publicatie aanbevelingen aan de rijksoverheid, gemeenten en werkgevers:

  • Realiseer meer voorlichting voor (gezins-)migrantes, over de arbeidsmarkt en de beste route daar naartoe via inburgeringslessen en beroepsopleidingen.
  • Laat voor hogeropgeleiden een landelijk informatieloket die functie vervullen, voor lageropgeleiden is meer lokale ondersteuning nodig.
  • Laat op lokaal niveau vrijwilligersorganisaties hierin een belangrijke rol vervullen.

In lijn met cijfers SCP

Wij willen gewoon meedoen staat los van het vorige week verschenen SCP-rapport Huwelijksmigratie in Nederland, maar veel van Atria’s conclusies worden bevestigd door het grootschalige SCP-onderzoek:

  • Mannelijke huwelijksmigranten zijn veel vaker aan het werk dan vrouwelijke huwelijksmigranten.
  • Voor veel huwelijksmigranten betekent de migratie een bevestiging en versterking van de traditionele genderverhoudingen.

Download Wij willen gewoon meedoen [PDF]

Delen:

Gerelateerde artikelen