No documents, no history

artikel Annette Mevis archief Atria

In 1935 werd in Amsterdam het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) opgericht. In 1974 ontstonden vrouwengeschiedenisgroepen aan Nederlandse universiteiten die zich in 1976 verenigden in het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis.

Vrouwengeschiedenis

In dit artikel beschrijft archivaris Annette Mevis de activiteiten van het IAV op het gebied van vrouwengeschiedenis en wat de betekenis is geweest van het bestaan van het IAV voor de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis in Nederland tot ongeveer midden jaren negentig. Het artikel laat zien hoe het IAV vanaf de oprichting in 1935 mede vorm heeft gegeven aan de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis door haar bestaan, activiteiten en publicaties. Maar het laat ook zien hoe historica’s vanaf 1974 het IAV beïnvloedden. In 4 kaders is het aandeel van enkele individuele bestuursleden en medewerksters, meestal historica’s, uitgelicht.

Historica

Het artikel is gepubliceerd in Historica, het Nederlandstalige tijdschrift voor iedereen die geïnteresseerd is in gender-geschiedenis. Het blad verschijnt 3 keer per jaar en bevat onder andere boeiende biografieën van vrouwen, recensies van boeken over vrouwengeschiedenis en artikelen over het denken over gender door de eeuwen heen.

Lees hier het artikel No documents, no history

Delen:

Gerelateerde artikelen