Beleidsadvies meisjes en vrouwen in technische opleidingen en beroepen

beleidsbrief kies exact campagne ministerie ocw 1987

Nederlandse meisjes kiezen minder vaak voor opleidingen en beroepen in bèta, techniek of ICT dan jongens. Dat terwijl meisjes vaak wel talent hebben voor exacte vakken en zij hierop over het algemeen even goed presteren als jongens.

Een gemiste kans dus voor deze meisjes, die hierdoor hun talenten niet optimaal ontplooien, en bovendien een goedbetaalde baan in één van de topsectoren mislopen. Maar ook om economische redenen is het van belang dat meer meisjes kiezen voor een toekomst in de techniek.

Beleidsadvies

Dit beleidsadvies gaat in op de seksesegregatie in de studiekeuze, het beleid ter stimulering van een technische studiekeuze voor meisjes en techniek in de Rijksbegroting 2016. Tot slot geeft Atria aan hoe meer aandacht voor emancipatie-aspecten in het algemene technologiebeleid kan worden bereikt.

Beleidsadvies ter vergroting aandeel meisjes en vrouwen in technische opleidingen en beroepen (pdf)

Lees ook:

Foto: Kies exact, campagne van ministerie van OCW in 1987, Collectie IAV-Atria

Delen:

Gerelateerde artikelen