Werken waar je wilt

beleidsadvies jonge vrouw die achter laptop zit

In de Wet flexibel werken zal het recht op het kiezen van een alternatieve werkplek sterker worden verankerd.

Thuiswerken of werken op alternatieve werkplekken is niet alleen belangrijk tijdens de COVID-19 pandemie. Telewerken biedt ook mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. Veel vrouwen willen wel meer uur werken, maar doen dit niet vanwege de zorg voor kinderen, mantelzorg of bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden. Hierdoor blijft een groot arbeidspotentieel onbenut, bovendien belemmert dit het streven naar meer economische zelfstandigheid of financiële onafhankelijk van vrouwen.

Thuiswerken

De mogelijkheid van alternatieve werkplekken zoals thuiswerken kan een stimulans zijn voor deze vrouwen om toch meer te werken. Bovendien kan het ook tegemoetkomen aan mannen die meer thuis willen werken om zo meer tijd in het huishouden/zorgtaken te steken (bijv. door afwezigheid van reistijd).

Atria heeft met blijdschap kennisgenomen van het voorstel om het recht op het kiezen van een alternatieve werkplek sterker te verankeren in de Wet flexibel werken.

Aanbevelingen

Internationaal voorbeeld

Een goed internationaal voorbeeld uit onze brochure Hoe verkleinen we de loonkloof in Nederland is de Nieuw-Zeelandse Employment Relations Act 2000 en de bijbehorende Employment Relations Amendment Act 2014 waarin werknemers onafhankelijk van omvang van bedrijf, duur van dienstverband of de aanwezigheid van zorgtaken een aanvraag kunnen indienen voor flexibel werken. De werkgever moet binnen een maand de aanvraag beoordelen. Er zijn maar een zeer beperkt aantal redenen om een aanvraag te weigeren. Atria adviseert om dit voorbeeld te volgen. En een aanvraag mogelijk te maken onafhankelijk van omvang van het bedrijf en duur van het dienstverband.

Informatievoorziening en promotie

Om de beoogde doelen van de wetswijziging effectiever te realiseren, zijn ook informatievoorziening en promotie nodig. De overheid van Nieuw-Zeeland speelt een actieve rol in het promoten van flexibel werken (in al haar vormen). Zo hebben ze een website ontwikkeld over flexibel werken met informatie voor werkgevers en werknemers (inclusief aandachtspunten voor alternatieve werkplekken) en een toolbox voor het MBK. Deze toolbox bevat o.a.:

  • de rechten en plichten van bedrijven en werknemers
  • een stappenplan voor het aanvragen van flexibel werken en het beoordelen hiervan
  • een FAQ
  • richtlijnen voor thuiswerken/telewerken.

Soortgelijke initiatieven kunnen flexibel werken in Nederland aantrekkelijker maken.

Flexibel werken

Atria is ervan overtuigd dat bovenstaande wetgeving – gecombineerd met het actief promoten van flexibel werken door heldere informatievoorziening voor werkgevers en werknemers en eenvoudige stappenplannen voor aanvraag en beoordeling – het laagdrempeliger en makkelijker maakt voor werknemers om een aanvraag te doen en voor een werkgever om een aanvraag te beoordelen.

Meer flexibiliteit qua werkplek (in aanvulling op werkzame uren en werktijden) kan ons inziens een substantiële bijdrage leveren aan de arbeidsparticipatie van vrouwen (en mannen), hun economische zelfstandigheid en financiële onafhankelijkheid, en een gebalanceerde verdeling tussen betaalde arbeid en onbetaalde zorgtaken.

Lees hier onze reactie op de internetconsultatie Wet werken waar je wilt

Lees verder: #AtriaPolitiek: Waarom flexibel werken goed is voor mannen én vrouwen

Delen:

Gerelateerde artikelen