Migranten

feiten en cijfers vriendinnen poseren lachend 11613 Henk van Houwelingen Bron de Nationale Beeldbank

In 2014 kwamen 154 duizend migranten naar Nederland. Dit aantal is in tien jaar tijd verdubbeld. Het aandeel westerse immigranten (met name uit Midden- en Oost-Europa) is inmiddels groter dan het aandeel niet-westerse immigranten.

Ruim één op de vijf Nederlanders heeft een buitenlandse herkomst. De helft is zelf als migrant naar Nederland gekomen, de andere helft heeft één of twee ouders die in een ander land zijn geboren (de ‘tweede generatie’). Er zijn ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke migranten.

Immigratie toegenomen

Ten opzichte van 10 jaar geleden is het aantal immigranten verdubbeld. In 2004 kwamen er iets meer vrouwen dan mannen naar Nederland, inmiddels is die verhouding omgekeerd. Het aandeel westerse immigranten steeg van 49% naar 60%.

Immigranten naar herkomst *

2004 2014
Totaal 75.000 154.000
vrouwen 39.000 74.000
mannen 36.000 80.000
niet-westers 37.000 60.000
India 37.000 94.000

* Niet meegerekend zijn de remigranten (na een buitenlands verblijf teruggekeerde Nederlanders)

Nieuwe immigratielanden

Twintig jaar geleden kwamen de meeste migranten uit niet-westerse landen: Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Irak, Iran en Somalië. Daarnaast behoorden ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Joegoslavië tot de grote herkomstlanden. Het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa nam tien jaar geleden sterk toe, terwijl het aantal Surinaamse en Antilliaanse migranten terugliep. Ook de laatste jaren is het aantal migranten uit Midden- en Oost-Europa gestegen. Polen is met 24.000 immigranten (16% van het totaal) in 2014 het grootste herkomstland. De recente migratiestroom vanuit Syrië heeft ertoe geleid dat dit land na Polen nu het grootste herkomstland is. Overigens komen er aanzienlijk meer Syrische mannen dan vrouwen naar Nederland.
Ook de voormalige Sovjet-Unie en China zijn belangrijke herkomstlanden geworden.

Grootste immigratielanden 2014 (%)

vrouwen mannen
Polen 15 16
Duitsland 6 4
Voormalige Sovjet-Unie 5 3
Syrië 4 7
China 4 3
overige landen 66 66

NB: De cijfers betreffen alleen de migranten met een niet-Nederlandse herkomst. Uitgezonderd zijn dus de zogenaamde ‘remigranten’: Nederlanders die na een buitenlands verblijf weer terugkeerden naar Nederland.

Bevolkingssamenstelling

Ongeveer de helft van de migranten is zelf naar Nederland geïmmigreerd, de andere helft heeft een of twee ouders die in het buitenland zijn geboren (de ‘tweede generatie’). 78% van de bevolking heeft een autochtone achtergrond. De herkomstlanden van de grootste niet-autochtone bevolkingsgroepen zijn Turkije, Marokko, Indonesië, Duitsland en Suriname. Elk van deze landen is goed voor ongeveer 10% van de niet-autochtone bevolking. De overige westerse en niet-westerse bevolkingsgroepen zijn veel kleiner. De cijfers voor vrouwen en mannen afzonderlijk ontlopen elkaar weinig.

Bevolking naar herkomst, 2015 (%)

waarvan
1e generatie
waarvan
2e generatie
autochtoon 78
westers 10 4,4 5,2
niet-westers 12 6,6 5,5

Definities:
Westers: herkomst een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.
Niet-westers: herkomst een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
NB: de 3e generatie (± 90.000 niet-westerse vrouwen en mannen, en een onbekend aantal mensen met een westerse afkomst) wordt meegeteld bij de autochtone Nederlanders.

Bron: CBS Statline
Publicatie (update): 2 december 2015

Delen:

Gerelateerde artikelen