Onderzoek Vrouwen in de Golfstaten

onderzoek Onderzoek Vrouwen in de Golfstaten

In opdracht van het Europese Parlement en in samenwerking met OQ Consulting BV en KARAT Coalition voerde Atria in 2014 een onderzoek uit naar de situatie van vrouwen in de Golfstaten. De rechten van vrouwen en genderverhoudingen in Bahrein, Iran, Irak, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten staan in deze studie centraal. Verschillende sociaal-culturele, politieke en economische vraagstukken worden behandeld in individuele landenrapporten en de overkoepelende analyse. Historische en culturele heterogeniteit in deze regio zijn als uitgangspunt genomen.

Belangrijkste thema´s

Via een focus op onder andere politieke participatie, economische zelfstandigheid, onderwijs, familie en gezondheid is de situatie van vrouwen in deze landen, in het bijzonder vanuit de lokale wetgeving, in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt ondere andere dat het aantal vrouwen in hoger onderwijs in de meeste van deze landen relatief hoog is, terwijl de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen te wensen overlaat. De rol van vrouwen in de huidige politieke ontwikkelingen in verschillende Golfstaten in de nasleep van de ‘Arabische lenteis een ander onderwerp dat aan bod komt. Daarnaast geeft het onderzoek een overzicht van de verschillende EU-activiteiten in de Golfregio die betrekking hebben op de situatie van vrouwen.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden beleidsaanbevelingen gedaan aan de Europese Unie met het oog op bevorderen van vrouwenrechten in de Golfregio.

Delen:

Gerelateerde artikelen