‘Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol’: óók bij vrouwen

nieuws ‘Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol’: óók bij vrouwen

‘Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol’, zo stelt het CBS in haar persbericht over het onlangs gepubliceerde Jaarrapport Integratie 2016. Zo behalen kinderen met een achtergrond uit de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen (Surinaams, Antilliaans, Marokkaans en Turks) lagere scores op de eindtoets in groep 8 dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. Volwassen migranten worden harder getroffen door de economische crisis en stromen minder vaak door vanuit de flexibele schil naar vast werk, dan volwassenen met een Nederlandse achtergrond. Maar hoe staat het met de participatie van vrouwen uit migrantengroepen?

Economische crisis zet niet-westerse vrouwen verder op achterstand

Uit de achterliggende cijfers van het Jaarrapport blijkt dat de arbeidsparticipatie van vrouwen met een migratie-achtergrond tussen 2009 en 2015 sterker is gedaald dan onder niet-westerse mannen. Ook is het verschil met autochtone vrouwen toegenomen, doordat de arbeidsparticipatie van autochtone vrouwen is gestabiliseerd. Binnen de vier migrantenpopulaties is de daling onder Surinaamse vrouwen het sterkst. In 2009 hadden zij nog een arbeidsdeelname op gelijk niveau met autochtone vrouwen (64%), inmiddels is dit gedaald naar 57%. Ook wat betreft baanzekerheid blijken niet-westerse vrouwen de minst gunstige positie te hebben: 38% van de niet-westerse werkneemsters verricht arbeid op flexibele basis.

Meisjes doen het steeds beter in het onderwijs

In het onderwijs doen meisjes met een migratie-achtergrond het steeds beter. Er is minder sprake van voortijdig schoolverlaten, met name bij meisjes met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. En 53% van de meisjes met een niet-westerse achtergrond stroomt door naar het hoger onderwijs (bij jongens met een migrantenachtergrond is dat 42%, bij meisjes met een Nederlandse achtergrond 58%).

Analyse Atria

In het Jaarrapport Integratie 2016 brengt CBS in kaart hoe het staat met de verschillende herkomstgroepen in Nederland aan de hand van thema’s zoals bevolking, onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inkomen, criminaliteit, gezondheid en maatschappelijke participatie. Aan de hand van de conclusies van het rapport, zoomt Atria in haar analyse op de onderwijs- en arbeidsdeelname van vrouwen uit diverse migrantengroepen.

Delen:

Gerelateerde artikelen