Angela Davis werpt licht op Onderbelicht

parel uit de collectie Angela Davis werpt licht op Onderbelicht

De beroemde Amerikaanse feministe Angela Davis kwam in 1995 naar Nederland. Zij was uitgenodigd door het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te Amsterdam, nu Atria, om een tentoonstelling over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen te openen.

De tentoonstelling Onderbelicht, zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in Nederland, informatie uitwisseling in perspectief was van mei 1995 tot 8 maart 1996 te zien in het IIAV. De openingstoespraak van Angela Davis Iedere Amerikaan heeft een migrantenachtergrond en de teksten van de lezingencyclus rondom de tentoonstelling zijn in 1996 gepubliceerd. Op de tentoonstelling was o.a. de verklaring te zien die de Nederlands-Molukse feminist Julia da Lima voorlas bij de opening van de Winteruniversiteit Vrouwenstudies op 17 december 1983 in Nijmegen.

Project Onderbelicht

In het project Onderbelicht is onderzocht naar wat al in de collectie aanwezig was van en over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen en welke hiaten er waren. Vervolgens is gekeken hoe de bronnen zijn terug te vinden; zo is de trefwoordenlijst grondig herzien. Naast het aanpassen van metadata en trefwoorden voor het beter kunnen vinden, is het acquisitiebeleid onder de loep genomen en zijn diverse collecties aangevuld en nieuwe archieven geworven, zoals die van Anne Krul, Hellen Felter, Zami en Project AISA

De bevindingen van het meerjarig project zijn in het algemene beleid en de werkprocessen geïmplementeerd.

Meer info: Onderbelicht: zwarte migranten vluchtelingenvrouwen in Nederland: informatie uitwisseling in perspectief: uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling en lezingencyclus

Delen:

Gerelateerde artikelen