Betsy Bakker-Nort – biografie

biografie portret van betsy bakker-nort in 1922

Beeld: Portret van Betsy Bakker-Nort. Fotograaf: A.S. Weinberg, 1922 (Collectie IAV-Atria)

Sociaal-liberaal feministe, advocate en Tweede Kamerlid. Streed voor vrouwenkiesrecht en voor een betere huwelijkswetgeving voor vrouwen.

Bertha Nort was de dochter van Joseph Isaäc Nort, koopman, en Wilhelmina van der Wijk. Ze trouwde in 1904 met Gerrid Pieter Bakker, graanhandelaar en publicist. Dit huwelijk bleef kinderloos. Nort studeerde Scandinavische talen en vertaalde zo’n veertig Zweedse, Deense en Noorse romans en kinderboeken. Toen ze 34 jaar was ging ze rechten studeren, zodat ze de strijd binnen de vrouwenbeweging beter kon voeren. In 1914 promoveerde ze in Groningen op het huwelijksrecht. In haar onderzoek pleitte ze voor afschaffing van de maritale macht van de man en de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen.

Wie: Betsy Bakker-Nort
Geboortedatum: 8 mei 1874
Geboorteplaats: Groningen, Nederland
Sterfdatum
: 23 mei 1946
Plaats van overlijden: Utrecht, Nederland
Alternatieve naam: Bertha Nort, Elisabeth Bakker-Nort, Bertha

Vrouwenkiesrecht

Vanaf 1895 was Betsy Bakker-Nort lid van de nieuw opgerichte afdeling Groningen van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVVK). Ze was ook lid van het hoofdbestuur. Tot aan het eind van de kiesrechtstrijd bleef zij een van de leidende vrouwen van de Groningse VVVK-afdeling.

Ze had een advocatenpraktijk in Groningen en leverde namens de VVVK kritiek op de rechtsorde. Met de VVVK streed zij voor het vrouwenkiesrecht om op die manier de wetgever te dwingen de huwelijkswetgeving te wijzigen. Ze publiceerde veelvuldig over het beperkende juridische beroepsperspectief voor vrouwen.

Toen in 1919 het actief kiesrecht voor vrouwen werkelijkheid werd, veranderde de VVVK haar naam in de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen. Bakker-Nort schreef vaak in het ‘Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen’.

Van 1922 tot 1940 zat Bakker-Nort voor de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) in de Tweede Kamer. Al die jaren maakte zij zich in het parlement sterk voor een betere huwelijkswetgeving voor vrouwen. Ze liet zich horen bij de confessionele arbeidsbeperkende maatregelen en allerlei andere sekseongelijkheden inzake arbeid, belasting- en pensioenzaken.

Vanaf 1930 tot 1938 was ze vice-presidente van de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap. In het verenigingsorgaan ‘Vrouw en Gemeenschap’ spoorde zij vrouwen telkens aan politiek geïnteresseerd te worden en op een vrouw te stemmen.

Op 24 juni 1940 kwam er een einde aan haar Tweede Kamer-werkzaamheden, toen de Duitse bezetter haar werk ‘tot nader order’ opschortte. In januari 1942 nam ze ontslag en ging met vervroegd pensioen. Eind december 1942 werd ze gedeporteerd naar het doorgangskamp Westerbork. Ze overleefde in 1945 het concentratiekamp Theresienstadt.

Lees ook: Betsy Bakker-Nort en de bevrijding van het onrecht van het aanrecht

Meer informatie over Bertha Nort

Publicaties van Betsy Bakker-Nort

 • Praeadvies : behoud of afschaffing van het beginsel van de maritale macht in onze huwelijkswetgeving. In het Leidsch Dagblad, 1931.
 • Moet de maritale macht in onze huwelijkswetgeving behouden blijven of worden afgeschaft? (1931)
 • Een belangrijk wetsontwerp. In: De Opbouw (1930).
 • Winst en verliesrekening van het Feminisme in Nederland overdruk uit: De Opbouw, 1930.
 • Dr. Aletta Jacobs (1930)
 • Comité voor eene gemeenschappelijke actie voor hervorming onzer huwelijkswetgeving. Werkcomité, 1928.
 • De moderniseering van het huwelijksgoederenrecht. Comité voor eene gemeenschappelijke actie voor de hervorming onzer huwelijkswetgeving, 1928.
 • Rapport van de commissie ter bestudeering van den rechtstoestand van het buiten-echt geboren kind : Aangenomen op de Algemeene Vergadering te Groningen juli 1926.
 • e vrouwen tegen den Code Napoléon. Overdruk uit Het Nieuwe Leven, 12 (1926).
 • Het echtscheidingsvraagstuk. Meulenhoff, 1925.
 • De vrouw en de a.s. verkiezingen. Nederl. Vereeniging van Staatsburgeressen, 1924.
 • Rapport van de commissie, benoemd door het Hoofdbestuur van den Vrijzinnig-Democratischen bond tot onderzoek van het vraagstuk der huwelijkswetgeving. Vrijzinnig-Democratische Bond, 1924.
 • Hoofdlijnen voor een moderne huwelijkswetgeving, Deel II. Nederl. Vereeniging van Staatsburgeressen, 1921.
 • Beroepsarbeid der gehuwde vrouw :(overdruk uit De Opbouw) Bruna, 1921.
 • Hoofdlijnen voor een moderne huwelijkswetgeving. Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, 1920.
 • Schets van de rechtspositie der getrouwde vrouw.  Belinfante, 1915.

Literatuur over Betsy Bakker-Nort

 • Nieuwe deelgenoten in de wetenschap : vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, 1871-1919 / Inge de Wilde. – Assen : Van Gorcum, 1998, XII, 374p.
 • Staatsburgeressen voor vrouwenbelangen, 1920-1945 / Dineke Stam. In: Vrouwenstemmen. 100 jaar vrouwenbelangen, 75 jaar vrouwenkiesrecht / Marja Borkus [et al.]. – Zutphen : Walburg Pers, 1994, p.67-112.
 • Betsy Bakker-Nort (1874-1942 (sic)) / Marianne Braun. In : Intellect kent geen sekse : grote vrouwen van de 20e eeuw / Hannelore Schröder (red. & inl.). Kampen : Kok etc., 1988, p.88-97.
Delen:

Gerelateerde artikelen