Overleg over mensenrechten in Tweede Kamer

beleidsbrief Overleg over mensenrechten in Tweede Kamer

Op 10 april 2014 overlegde de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie over mensenrechten met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Veiligheid & Justitie (V&J). Voorafgaand aan het overleg hebben het Platform Artikel 19 en Atria brieven gestuurd naar de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie.

Atria beschouwt het als een van zijn belangrijkste taken om de gender-dimensies van ogenschijnlijk gender-neutrale beleidskwesties aan de orde te stellen. Deze brief gaat in op de volgende beleidsthema’s:

  • geweld tegen vrouwen
  • huishoudelijke arbeid
  • gezinsmigratie en emancipatie

Reactie Platform Artikel 19

Atria is lid van het Platform Artikel 19. Het Platform Artikel 19 is een samenwerkingsverband tussen de ANBO, Atria, Ieder(In) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, Movisie homo- en lesbisch emancipatiebeleid en Radar. In het Platform Artikel 19 werken de organisaties samen om, ieder vanuit hun eigen deskundige invalshoek, gelijke behandeling en non-discriminatie in Nederland te bevorderen.

Brief Atria over mensenrechten

Delen:

Gerelateerde artikelen