Kansrijk beleid voor economische zelfstandigheid? Scan Rijksbegroting 2014

Kansrijk beleid voor economische zelfstandigheid? Scan Rijksbegroting 2014

In deze begrotingsscan kijkt Atria welke effecten de Rijksbegroting 2014 zal hebben op de economische zelfstandigheid van vrouwen in Nederland.

Of vrouwen economisch zelfstandig zijn, hangt van veel dingen af. Ten eerste natuurlijk van de vraag of zij betaald werk hebben, hoeveel uren zij werken, en wat zij per uur verdienen. En al deze factoren hangen op hun beurt weer af van de werkgelegenheid, van keuzes die vrouwen zelf maken, van beleid van werkgevers, van voorzieningen om betaalde arbeid te combineren met bijvoorbeeld moederschap, vrijwilligerswerk en mantelzorgtaken, en van de verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen.

Het is dus niet zo dat alleen de overheid hierin een rol heeft, maar de overheid is wel een van de hoofdrolspelers. In tijden van economische crisis heeft het overheidsbeleid nog meer effect op de economische zelfstandigheid dan anders.

Scan Rijksbegroting 2014 (Pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen