Brief over mensenhandel en prostitutie

beleidsbrief Brief over mensenhandel en prostitutie

In verband met een overleg in de Tweede Kamer op 31 oktober 2013 over mensenhandel en prostitutie heeft Atria een brief gestuurd aan de vaste Commissie voor veiligheid en justitie.

Bij de onderwerpen die op de agenda van dit overleg staan, speelt gender een grote rol. Vrouwen zijn veel vaker dan mannen het slachtoffer van mensenhandel, loverboys, en misstanden in de seksbranche. Het aandeel bij CoMensha gemelde mannelijke slachtoffers is de afgelopen jaren gestegen, maar nog altijd is meer dan 80% van de slachtoffers vrouw. Van de vrouwelijke slachtoffers komt 69% uit de seksindustrie, van de mannelijke slachtoffers 29%

Beleid ter bestrijding en preventie

Atria adviseert in deze brief dat beleid ter bestrijding en preventie van mensenhandel aandacht besteedt aan:

  • voorlichting: in de bronlanden (lokaal) voorlichtingsbeleid ondersteunen dat vrouwen en meisjes attendeert op risico’s dat hun onder valse voorwendselen werk in West Europese landen wordt aangeboden (i.h.b. in de horeca)
  • empowerment: ondersteunen van lokaal beleid in de landen van herkomst, dat erop is gericht dat vrouwen en meisjes andere alternatieven hebben om hun positie te verbeteren (onderwijs, arbeid, manieren om aan onderdrukking in familiekring te ontsnappen etc.)
  • ondersteuning slachtoffers: bieden van veilige opvang- en steunmaatregelen, ongeacht of slachtoffers van mensenhandel aangifte doen (zie ook onder par. 2 van deze brief)
  • uitbuiting bestrijden: zorgen dat de uitbuiting van degenen die domestic worker of sekswerker zijn zoveel mogelijk wordt bestreden (aandacht voor gezondheid, veiligheid, een fatsoenlijke betaling etc.)

Brief over mensenhandel en prostitutie (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen