Instrumenten voor gendersensitief beleid en aanpak huiselijk geweld

onderzoek Instrumenten voor gendersensitief beleid en aanpak huiselijk geweld

Uit onderzoek blijkt dat partnergeweld veelal samenhangt met ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. En met sekse- en genderstereotype beeldvorming en verwachtingen ten aanzien van gedrag. Om recht te doen aan de complexiteit van factoren die partnergeweld veroorzaken en in stand houden, is een gendersensitief perspectief op geweld essentieel.

Genderscan

In 2015 voerde Regioplan samen met Margreet de Boer (PoWr) een genderscan uit bij gemeenten waaruit bleek dat er een verbeterslag nodig is om beleid en aanpak van huiselijk geweld voldoende gendersensitief te krijgen. Verschillende professionals maar ook gemeenten onderschrijven het belang van gender bij de aanpak van huiselijk geweld, maar missen concrete handvatten.

Instrumenten

In de Follow-up van de genderscan hebben Atria, Movisie en Regioplan onderstaande instrumenten ontwikkeld om gemeenten en professionals daarin te ondersteunen.

Delen:

Gerelateerde artikelen