Factsheet Huiselijk geweld in internationaal perspectief

factsheet geweld en zelfverdediging

Nederland staat op de drempel van ingrijpende beleidsontwikkelingen. De aankomende decentralisatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1 januari 2015 vergroot de beleidsverantwoordelijkheid van gemeentes sterk, onder andere op het gebied van de zorg voor en de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. In de loop van 2015 zal naar verwachting de Istanbul Conventie van de Raad van Europa over preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld in werking treden. Dat brengt vergaande verplichtingen mee, ook voor Nederland, zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Dit factsheet gaat over de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld tegen volwassenen: partnergeweld, en in het bijzonder geweld tegen vrouwen. De factsheet biedt kennis en informatie over de belangrijkste internationale kaders die voor beleidsmakers en professionals relevant zijn.

Downloaden Factsheet Huiselijk geweld in internationaal perspectief (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen