De Keulse kwestie: over de culturalisering van geweld en genderongelijkheid

essay De Keulse kwestie: over de culturalisering van geweld en genderongelijkheid

Europa wordt in januari 2016 opgeschrikt door ogenschijnlijk een nieuwe vorm van geweld: groepsaanrandingen en berovingen van vrouwen in de publieke ruimte, tijdens oudejaarsavond 2015 voor het treinstation in Keulen. De verdachten zijn overwegend van Noord-Afrikaanse herkomst en hebben een moslimachtergrond, wat in de media snel tot suggesties leidt dat asielzoekers en/of vluchtelingen de schuldigen zijn.

Medio 2016 zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen over de feitelijke toedracht, de omvang, de status en herkomst van de verdachten en het optreden van de politie, of het nalaten daarvan.

Cultural framing

In dit essay gaat Renée Römkens, directeur van Atria, in op een opvallend verschijnsel in de media-discussie, cultural framing. Juist door het ontbreken van veel feitelijke informatie, nemen speculaties over en duidingen van oorzaken een hoge vlucht. Het geweldsprobleem wordt gereduceerd tot een specifiek probleem van de moslimcultuur. Impliciet verschuift hiermee de genderongelijkheid in Nederland, die bovendien ook samenhangt met geweld tegen vrouwen, naar de achtergrond.

Dit essay is geplaatst in het tijdschrift Sociologie (2015 (11), 3/4, p. 565-576.

Delen:

Gerelateerde artikelen