De lessen van de ZMV-Vrouwenbeweging

Lakiescha Tol, Sohna Sumbunu en Veronika Vygon van het initiatief Zetje In

Het onderwijsprogramma ‘De lessen van de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging’ bestaat uit vier kennisclips en bijbehorende lespakketten over de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging in Nederland. De lessen in het onderwijsprogramma zijn geschikt voor bovenbouw vmbo en havo/vwo.

Voor de docent is in elk lespakket achtergrondinformatie over het thema, een handleiding en een antwoordvel opgenomen. Eén kennisclip plus lespakket is geschikt voor een les van ca. 50 minuten. De vier kennisclips en bijbehorende lespakketten hebben ieder een eigen thema:

De ZMV-Vrouwenbeweging

De ZMV-Vrouwenbeweging in Nederland was een beweging in de jaren 80 en 90 van vrouwen met verschillende etnische achtergronden. Van de Moluks-Nederlandse vrouwen van Kelompok tot de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN). En van de Turkse vrouwenvereniging (HTKB) tot de Surinaams-Nederlandse vrouwen van de lesbische groep Sister Outsider.

Vrouwen uit de ZMV-Vrouwenbeweging organiseerden talloze activiteiten. Ze richtten centra op, drukten hun eigen kranten en nieuwsbrieven en publiceerden reportages via de Zwarte Vrouwenradio. Ze stonden aan het begin van het maatschappelijke debat over feminisme, gender en etniciteit in Nederland. En ze lieten hierin hun blijvende sporen na.

Wij, Zwarte vrouwen

Zwarte vrouwen en vrouwen van kleur hebben in Nederland in de jaren 70 en 80 te maken met zowel racisme als seksisme. Binnen de mainstream vrouwenbeweging hebben ze nauwelijks een stem. Zwarte vrouwen en vrouwen van kleur richten daarom nieuwe groepen op onder de paraplu Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging (ZMV-Vrouwenbeweging) om in de maatschappij hun plek op te eisen.

Download het lespakket ‘Wij, Zwarte vrouwen’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Wij, Zwarte vrouwen’ voor docent

Kennis is macht

In 1983 vindt een belangrijk moment plaats voor de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging (ZMV-Vrouwenbeweging). Tijdens een vrouwenconferentie draagt de feministe Julia da Lima ongevraagd een statement voor. Daarin verklaart ze dat ze zich als Zwarte vrouw niet herkent in het programma vanwege het witte perspectief van de organisatie. Het programma negeert de belangen en leefwereld van Zwarte vrouwen. Na deze verklaring wordt er door Zwarte vrouwengroepen een gezamenlijke vuist gemaakt.

Download het lespakket ‘Kennis is macht’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Kennis is macht’ voor docent

Revolutionaire vriendschappen

Voor vrouwen met verschillende achtergronden ontstaat een ‘thuis’ binnen de Zwarte, Migranten en Vluchtelingen Vrouwenbeweging (ZMV-Vrouwenbeweging). De onderlinge vriendschappen die ontstaan versterken de revolutionaire kracht van de beweging. Ook die met ZMV-Vrouwen uit andere landen. De Caribisch Amerikaanse schrijfster en feministe Audre Lorde is een grote inspiratiebron. De actiegroep Sister Outsider nodigt haar twee keer uit in Nederland.

Download het lespakket ‘Revolutionaire vriendschappen’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Revolutionaire vriendschappen’ voor docent

Let’s organize

De vrouwen die zich in de Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen Vrouwenbeweging (ZMV-Vrouwenbeweging) organiseren, vormen een diverse groep. ZMV-Vrouwen verenigen zich veelal rondom kwesties die uniek zijn binnen hun eigen etnische groep. Maar de organisaties werken ook samen om de positie van ZMV-Vrouwen in de Nederlandse maatschappij te verbeteren. In deze les kijken we daarnaast naar verschillen tussen generaties ZMV-Vrouwen.

Download het lespakket ‘Let’s organize’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Let’s organize’ voor docent

De lessen van de ZMV-Vrouwenbeweging zijn aangeboden en ontwikkeld door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en F-Site, educatieplatform over vrouwen uit de geschiedenis. Het lesprogramma is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds en het Aletta Jacobs Fonds en VSB Fonds.

logos atria, f-site, vsb-fonds, prins bernhard cultuurfonds en aletta jacobs fonds

Bekijk ook:

De lessen van Aletta Jacobs, een onderwijsprogramma met vier educatieclips en bijbehorende lespakketten over de veelzijdige strijd van Aletta Jacobs, feministe van het eerste uur. Elke clip heeft een eigen korte docentenhandleiding, werkblad en antwoordenvel. Voor gebruik in bovenbouw vmbo en havo/vwo.

De lessen van Dolle Mina, een onderwijsprogramma met vier kennisclips en bijbehorende lespakketten over de acties en eisen van Dolle Mina en de context van de ‘tweede feministische golf’. De lessen in het onderwijsprogramma zijn geschikt voor bovenbouw vmbo en havo/vwo.

Beeld: Veronika Vygon, Lakiescha Tol en Sohna Sumbunu van Zet je In. Foto door Tirza Lempers van Studio HER. Campagne design: BUROBRAAK.

Delen:

Gerelateerde artikelen