De Lessen van Dolle Mina

onderwijspakket campagnebeeld lessen van dolle mina

Het onderwijsprogramma ‘De lessen van Dolle Mina’ bestaat uit vier kennisclips en bijbehorende lespakketten over de acties en eisen van Dolle Mina en de context van de ‘tweede feministische golf’. De lessen in het onderwijsprogramma zijn geschikt voor bovenbouw vmbo en havo/vwo.

Voor de docent is in elk lespakket achtergrondinformatie over het thema, een handleiding en een antwoordvel opgenomen. Eén kennisclip plus lespakket is geschikt voor een les van ca. 50 minuten. De vier kennisclips en bijbehorende lespakketten hebben ieder een eigen thema:

Dolle Mina

In 1969 is de actiegroep Dolle Mina het niet eens met de positie van vrouwen in Nederland. Vanaf januari 1970 organiseert Dolle Mina opvallende en ludieke acties die een duidelijk boodschap overbrengen: man en vrouw moeten dezelfde keuzemogelijkheden hebben. Ook de naam van de actiegroep trekt de aandacht. Het is een verwijzing naar de feministe Wilhelmina Drucker (1847-1925). Drucker was ruim vijftig jaar vóór Dolle Mina één van de eerste Nederlandse feministes en oprichtster van de Vrije Vrouwen Vereeniging.

Na de oprichting en eerste actie van Dolle Mina in 1970 ontstaan er Dolle Mina afdelingen verspreid over heel Nederland. Hoewel Dolle Mina symbool is komen te staan voor de ‘tweede feministische golf’, zijn er in deze periode ook andere feministische actiegroepen actief: Man Vrouw Maatschappij, Flamboyant, Sister Outsider en Paarse September.

Het keurslijf van de vrouw

In 1969 werd de actiegroep Dolle Mina opgericht. Met verschillende acties maakten de Dolle Mina’s duidelijk dat ze af wilden van het keurslijf van de vrouw. Vrouwen kregen nog vaak te maken met onrecht en achterstelling. Dolle Mina eiste onder andere ‘gelijk loon voor gelijke arbeid’ en ‘alle opleidingen ook toegankelijk voor de vrouw’.

Download het lespakket ‘Keurslijf van de vrouw’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Keurslijf van de vrouw’ voor docent

Baas in eigen buik

Een van de belangrijkste actiepunten van zowel Dolle Mina als andere vrouwenorganisaties uit de jaren zeventig was ‘abortus vrij’. Vrouwen wilden beschikking over hun eigen lichaam en eisten de verwijdering van abortus uit het Wetboek van Strafrecht. Dolle Mina bedacht de bekende uitspraak ‘Baas in eigen Buik’ om aandacht te vragen voor het recht van vrouwen om zelf te beslissen over abortus.

Download het lespakket ‘Baas in eigen buik’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Baas in eigen buik’ voor docent

Van wie is de straat?

Dolle Mina vroeg met de ‘Aktie hoge nood’ aandacht voor het ontbreken van openbare toiletten voor vrouwen. Ze maakten duidelijk dat de openbare ruimte vooral is ingericht voor mannen. Vrouwen voelden zich op straat niet gelijkwaardig aan mannen. Met het nafluiten van mannen op straat keerden de Dolle Mina’s de rollen om. Ook met vrouwenbladen, vrouwenfestivals en ontmoetingscentra eisten vrouwen hun plek in het openbare leven op.

Download het lespakket ‘Van wie is de straat?’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Van wie is de straat?’ voor docent

Feminisme voor iedereen

Dolle Mina richtte zich met haar ludieke acties vooral op witte heteroseksuele vrouwen. Vrouwen die zich hier niet in herkenden zetten vanaf halverwege de jaren zeventig en tachtig eigen actiegroepen op. In vrouwengroepen zoals Paarse September, Sister Outsider en Flamboyant lag de focus op de ervaring van lesbische vrouwen, zwarte vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond.

Download het lespakket ‘Feminisme voor iedereen’ voor leerlingen

Download het informatieblad en antwoorden ‘Feminisme voor iedereen’ voor docent

Archief Dolle Mina

Het overgrote deel van de archiefstukken uit de kennisclips en lespakketten zijn afkomstig uit het archief van Dolle Mina. Het Dolle Mina archief bevindt zich bij Atria. Het archief is van grote waarde omdat het via afbeeldingen, objecten en documenten de invloed van Dolle Mina op de ‘tweede feministische golf’ toont.

De lessen van Dolle Mina zijn aangeboden en ontwikkeld door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en F-Site, educatieplatform over vrouwen uit de geschiedenis. Het lesprogramma is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Aletta Jacobs Fonds.

Delen:

Gerelateerde artikelen