Corry Tendeloo

biografie Corry Tendeloo, collectie Atria (CD019-026)

Corry Tendeloo was feministe, juriste en Tweede-Kamerlid voor de PvdA. Actief in de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, de Nederlandsche Vrouwenclub en de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding.

Het leven en werk van Corry Tendeloo

Nancy Sophia Cornélie Tendeloo was de dochter van Henricus Johannes Emile Tendeloo, assistent-resident in Nederlands-lndië, en Jeanne Cornelie Stamm’ler. Vanaf 1927 was zij in Amsterdam als zelfstandig advocate werkzaam. In haar praktijk en als vrijwilligster bij het rechtskundig adviesbureau voor onbemiddelden van de vereniging Ons Huis kwam zij vaak in aanraking met sociale misstanden ten gevolg van de juridische ongelijkheid van vrouwen en mannen.

Wie: Corry Tendeloo
Geboortedatum: 3 september 1897
Geboorteplaats: Tebeng Tinggi (Sumatra), Nederlands-Indië
Sterfdatum: 18 oktober 1956
Plaats van overlijden: Wassenaar, Nederland
Alternatieve naam: Nancy Sophia Cornélie Tendeloo

Tendeloo was actief in de vrouwenbeweging. Ze werd lid van diverse verenigingen en had er ook vaak bestuursfuncties. Zo was ze secretaris van de Nederlandsche Vrouwenclub, hoofdbestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO) en hoofdbestuurslid van de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (VVGS). Van 1946 tot 1956 schreef ze de rubriek ‘Parlementaria’ voor Vrouwenbelangen, het maandblad van de VVGS.

Ze was bestuurslid en later vice-voorzitster van de afdeling Amsterdam van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). Ook was ze voorzitster van de Coöperatieve Woonvereeniging Het Nieuwe Huis, een flatgebouw voor ongehuwde vrouwen aan het Roelof Hartplein in Amsterdam-Zuid. In deze flat bewoonde ze zelf een appartement.

Motie Tendeloo

Als voorzitster van het Jongeren Werk Comité, dat uit de VVGS voortkwam, voerde Tendeloo actie tegen het wetsontwerp van 1937 van minister C.P.M. Romme. Romme wilde het arbeidsrecht van gehuwde vrouwen sterk inperken. Samen met Willemijn Posthumus-Van der Goot organiseerde Tendeloo op diverse bijeenkomsten in het hele land protest tegen dit wetsontwerp.

Ze was ook politiek actief. Voor de Vrijzinnig-Democratische Bond was ze gemeenteraadslid in Amsterdam van 1938 tot 1941 en van 1945 tot 1946. In 1945 werd Tendeloo lid van het Noodparlement en in 1946 kwam zij voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Als Tweede-Kamerlid vroeg ze stelselmatig aandacht voor de wettelijke positie van vrouwen. Onder meer streed ze voor ‘gelijk loon voor arbeid van gelijke waarde’ en spande ze zich in voor opheffing van de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen in het huwelijksrecht. Ook streed zij voor de openstelling van alle ambten, beroepen en opleidingen voor vrouwen. Door haar volhardende pleidooien werd onder andere de Rijksbelastingacademie te Rotterdam vanaf 1954 voor vrouwen opengesteld.

Door haar parlementaire inspanningen werd het ontslaggebod voor gehuwde ambtenaressen in 1957 afgeschaft. Ze vond dat de overheid zich niet moest bemoeien met het al dan niet buitenshuis werken van getrouwde vrouwen. Dit was een zaak van vrouwen zelf, in overleg met hun echtgenoten. Wel konden particuliere werkgevers vrouwen bij hun huwelijk nog steeds ontslaan, nadat de wet was aangepast.

Publicaties van Corry Tendeloo

Rubriek ‘Parlementaria’ in: ‘Vrouwenbelangen’ (maandblad VVGS), jrg. 11, nr. 21 (dec 1946 – apr 1956)
– ‘De Vrijzinnig-Democratische vrouwen’ . Corry N.S. Tendeloo. – In: Wat deden vrouwen met haar kiesrecht? : het algemeen vrouwenkiesrecht in de praktijk,1919-1940 (1946)
– De oude dag-voorziening voor werkende vrouwen / Alida J. Hoek, Corry N.S. Tendeloo, A.H. Weijers (1936)
– De techniek van het verenigingsleven / Corry N.S. Tendeloo, J. Boer. (1935)

Auteur biografie: Mariek Hilhorst
Website: Socialhistory.org – biografie Tendeloo
Recensie proefschrift van Anneke Linders over Tendeloo
Biografie van Tendeloo, Nancy Sophia Cornelie

Delen:

Gerelateerde artikelen