‘Den Heere’

parel uit de collectie ‘Den Heere’

In 1924 had de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorbedrukte enveloppen met ‘Den Heere’, zoals te zien op bovenstaande foto.
Er zaten echter al sinds 1918 vrouwen in de kamer.

Mr. dr. E.C. (Lizzy) van Dorp (1872-1945) werd in 1922 bij de eerste parlementsverkiezingen waarbij vrouwen mochten stemmen gekozen voor de liberale Lijst Van Houten. Haar kamerperiode begon in 1922 met de publicatie ‘Het bankroet der tegenwoordigen socialen politiek’. Zij maakte een wetsontwerp voor wijziging van het kiesrechtstelsel en stemde in 1923 tegen de vlootwet.

Interessante correspondentie met J.B. van Heutz over koloniale wetgeving en over het ontslag van gehuwde ambtenaressen maakt onderdeel uit van het archief van Lizzy van Dorp. In diezelfde periode was zij ook voorzitter van het hoofdbestuur van de Liberale Staatspartij.

Toen het kabinet in 1925 viel, verliet Lizzy van Dorp de partij uit protest tegen de protectionistische koers. Na haar uitstapje naar de Nationale Unie liet zij zich weer op de lijst voor de Kamerverkiezingen plaatsen voor de Liberale Staatspartij, maar zonder succes. Een tweede poging in 1933 mislukte eveneens. Zij vervulde van 1930 tot 1936 nog partijbestuurlijke functies, waarna zij de politiek verliet.

Bron: Archief E.C. van Dorp (inventarisnummer 1121)

Delen:

Gerelateerde artikelen