De opmars van/tegen president Donald Trump

blog collage van drie posters over Women's March in de Verenigde Staten 2017

Voor velen is Donald Trump de belichaming van seksisme, racisme en andere vormen van ongelijkheid. Vrijdag 20 januari 2017 wordt hij tegen verwachtingen in als 45e president van de Verenigde Staten van Amerika geïnaugureerd. Daarmee wordt hij president van ruim 163 miljoen Amerikaanse vrouwen. Naast de officiële ‘Make America Great!’feestelijkheden brengt de inauguratie nog vele andere evenementen met zich mee: internationaal wordt er fanatiek gedemonstreerd tegen de ongelijkheidsidealen van de nieuwe president.

‘Grijp ze bij hun kruis!’

Trumps verkiezing geeft haat en ongelijkheid de macht. ‘Dik, ‘varken,’ gezicht van een hond’ en ‘walgelijk dier’ zijn slechts enkele vergelijkingen die Trump gebruikt om publiekelijk mensen – met name vrouwen – te bespotten. Volgens Trump kun je vrouwen makkelijk bij hun kruis grijpen: ‘Als je beroemd bent, dan laten ze het ook nog eens toe.’ Via Trump’s Twitteraccount krijgen we ook zijn visie over reproductieve rechten te horen:

‘Vrouwen die een abortus ondergaan zouden gestraft moeten worden. Net als de dokters die de operatie uitvoeren.’

Trumps presidentschap lijkt de deur open te zetten voor het gedogen van seksueel geweld, het vernauwen van reproductieve gezondheidswetten en seksualiseren, objectiveren en dehumaniseren van vrouwen. Ook etnische minderheden, migranten en mensen behorend tot de LHBTI-gemeenschap vrezen hun fragiele positie in de samenleving. Mensen deel uitmakend van meerdere categorieën duchten dubbele onderdrukking.

Women’s March on Washington

Als reactie op Trumps idealen nodigt ‘Women’s March Global’ wereldwijd individuen en organisaties uit die wel geloven in gelijkheid, vrouwenrechten, diversiteit en insluiting van minderheden. De optocht symboliseert solidariteit van progressieve mensen van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren in Washington eisen gelijkheid en willen een specifieke boodschap benadrukken op Trumps eerste werkdag: ‘Vrouwenrechten zijn mensenrechten.’

Internationaal zijn er nu ruim 600 zusteroptochten georganiseerd om solidariteit te tonen voor diegenen die mee zullen lopen in Washington. Naar schatting komen daar meer dan 1 miljoen vrouwen, mannen en kinderen in mee. In Nederland vinden de zusteroptochten plaats op 21 januari in Amsterdam (Museumplein) en Den Haag (Malieveld).

Deze internationale demonstraties zeggen ‘nee’ tegen haat en ‘ja’ tegen gelijke rechten en gelijke behandeling voor vrouwen, voor de LHBTI-gemeenschap, voor religieuze en etnische minderheden en voor mensen met een beperking.

Tweezijdigheid

Trump’s inauguratie brengt dus ook solidariteit en saamhorigheid tussen mensen die hoop houden voor een post-seksistische en post-raciale samenleving. Seksisme, racisme en de intersectie daarvan zijn problemen die niet uit de maatschappij weg te denken zijn. Trump’s uitlatingen over minderheden maakt hun problematische positie in de samenleving echter expliciet. Hierdoor wordt er met veel ophef over diversiteit, racisme en seksisme gediscussieerd en geprotesteerd. Ondanks dat Trump – het boegbeeld voor ongelijkheid – veel schade kan aanrichten voor velen hun positie, wordt deze ongelijkheid meer dan ooit besproken. Des te meer er over gediscussieerd wordt, hoe meer ruimte er gemaakt kan worden voor positieve verandering. Trump’s inauguratie staat daarmee niet alleen voor de profilering van ongelijkheid, maar ook voor de aanwakkering van de benodigde emotie voor protest.

Nathalie van Regenmortel is stagiaire bij de afdeling Communicatie en Externe Betrekkingen van Atria.

In Nederland kun je ook meedoen en meelopen met de mars in Amsterdam of in Den Haag.

Delen:

Gerelateerde artikelen