Dorelies Kraakman – biografie

biografie Dorelies Kraakman

Dorelies was universitair docent, oprichtster vrouwenboekhandel en juriste. Dorelies Kraakman is getrouwd geweest met Noel Yrizarry, met wie zij een dochter kreeg.
Photo credits: Mama Cash
Wie: Dorelies Kraakman
Geboortedatum: 12 juli 1946
Geboorteplaats: Eindhoven, Nederland
Sterfdatum: 24 september 2002
Plaats van overlijden: Amsterdam, Nederland
Alternatieve naam: Theodora Elisabeth Kraakman, Dorelies Yrizarry-Kraakman

Het leven van Dorelies Kraakman

Ze studeerde in 1972 af aan de Universiteit Utrecht, waar ze de vrije studierichting Rechten had gevolgd, met als specialisatie Volkenkunde. Kort na haar afstuderen voerde ze een juridische strijd met de gemeente Utrecht die haar niet als kostwinner erkende en haar als werkloze jurist geen bijstand wilde verlenen. Ze was in die tijd getrouwd met Noel Yrizarry, met wie ze in 1972 een dochter kreeg.

In 1975, het Jaar van de Vrouw, richtte Kraakman – samen met Sylvia Bodmar – in Utrecht de Heksenkelder op: een boekwinkel, café en uitgeverij voor vrouwen.

Ze bewaarde de eerste materialen van het Lesbisch Archief bij haar thuis aan de Prinsengracht in Amsterdam en vocht samen met anderen voor een eigen plek voor dit Archief.

In 1983 richtte ze samen met Marjan Sax, Tania Leon, Patti Slegers en Lida van den Broek Mama Cash op. Ze zat tot 1998 in het bestuur van het Mama Cash Cultuurfonds.

Vanaf 1987 was Dorelies Kraakman als universitair docent verbonden aan de vakgroep Homo & Lesbische Studies van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In 1978 heeft ze mede aan de wieg gestaan van deze vakgroep. In 1997 promoveerde ze met de dissertatie ‘Kermis in de hel‘, over lesbische taferelen in de Franse pornografie uit de 18e eeuw.

Publicaties van Dorelies Kraakman

Kermis in de hel : vrouwen en het pornografisch universum van de ‘Enfer’ 1750-1850 (1997). Proefschrift geschiedenis, UvA. Verslag van een onderzoek in de Enfer, de afdeling van de Bibliothèque National in Parijs, waar verboden en in beslag genomen erotische lectuur en literatuur bewaard wordt. Aan de hand van Franse teksten uit de 17e en 18e eeuw is onderzocht hoe sekse vorm krijgt en welke betekenisvolle rollen sekse speelt binnen het pornografisch universum.
Kritiek : Vijf maal nul is nul : ofwel de betekenis van een Frans Vrouwengeschiedenis Project voor Lesbische Geschiedenis (1993). Bespreking van de vijfdelige publicatie ‘Histoire des Femmes’ onder redactie van Georges Duby en Michelle Perrot, vanuit het perspectief van de lesbische geschiedenis.
Lesbische vrouwen (themanumer) / Dorelies Kraakman, Reini Kaas, Mariët Montagne. In: VNVNA-krant. (1992) Medisch historische schets m.b.t. de medicalisering van lesbische vrouwen; de juridische mogelijkheden m.b.t lesbisch ouderschap, tot slot een artikel over relaties bij lesbische vrouwen.
Met de billen bloot : scatologische humor in de brieven van George Sand. In: Lust & gratie. (1992) Aandacht voor de houding van George Sand t.a.v. de lichamelijke liefde en sekse zoals die naar voren komt in haar humor en met name in haar scatologische grappen in haar correspondentie.
– George Sand en Rachilde : tussen de seksen. In: De Gids. (1991) Besproken wordt de literaire verbeelding van androgynie in de romans Lélia (1833) van George Sand en Monsieur Vénus (1884) van Rachilde. Ingegaan wordt op de fascinatie voor tweeslachtigheid die de seksuele ambivalentie en het zoeken naar seksuele identiteit in de negentiende eeuw weerspiegelt.
George Sand en de travestie van het vrouwelijke. In: Lust & Gratie. (1990) Essay dat vooral draait rondom de seksuele ambivalenties in de negentiende eeuw en de rol die de schrijfster George Sand speelde bij het tot stand komen van de vele mythen rondom haar persoon. Volgens Kraakman is juist Sand zo’n geschikte belichaming voor de ambivalenties die in haar tijd bestonden rond sekse en seksualiteit.
– ‘U boeit mij ergens – of althans uw boeken’ : fanmail in het archief van Anna Blaman. (1989) In: Goed verkeerd : een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland. De letterkundige nalatenschap van Anna Blaman wordt beheerd door het Letterkundig Museum in Den Haag. In deze collectie bevinden zich naast brieven van Blaman aan bekende personen uit het Nederlands letterkundig milieu ook brieven van onbekende vrouwen aan Blaman. Kraakman analyseert deze laatstgenoemde categorie brieven.
– De geschiedenis van ‘dat ene’ : vrouwelijke eros en lesbische lust. (1989) In: Lover. ‘Tot nu toe hebben lesbische geschiedschrijfsters om de hete brij van de seksualiteit heen gedraaid’. Dorelies Kraakman neemt het woord over de geschiedenis van de vrouwelijke Eros. Waar hebben vrouwen in het verleden seksualiteit geleerd, gesproken en geleefd?
– ‘An credible sit….’ Een onderzoek naar vader-dochter incest in Rome eerste eeuw vc. – tweede eeuw nc. / Dorelies Kraakman. – Amsterdam : Universiteit van Amsterdam. (1987) Scriptie.
Archieven:
Archief Theodora Elisabeth Kraakman (1946-2002) (Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen