Opheffing van handelingsonbekwaamheid van vrouwen in Suriname

handelingsonbekwaam logo hof van justitie

Op 16 april 1981 werd per Decreet de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen in Suriname opgeheven.

Handelingsonbekwaam

De strijd van de vrouwenbeweging in Suriname tegen discriminatie van vrouwen heeft ertoe geleid dat op 16 april 1981 eindelijk de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen werd opgeheven. Deze mijlpaal werd bereikt nadat vrouwenorganisaties in het Internationaal Jaar van de Vrouw (1975) maatschappelijke debatten hadden gevoerd. Daarna werd in mei 1978 tijdens een debat een resolutie aangenomen en aan het ministerie van Justitie aangeboden. Uiteindelijk is die in 1980 opgenomen in de Regeringsverklaring van het toen regerende militair regime. Vóór die tijd was het vrouwen niet toegestaan financiële, juridische en andersoortige handelingen uit te voeren. Het zelfstandig openen van een bankrekening bijvoorbeeld was niet mogelijk, omdat daarvoor eerst goedkeuring van de man nodig was.

Delen:

Gerelateerde artikelen