Opheffing handelingsonbekwaamheid van vrouwen in Suriname

handelingsonbekwaam logo hof van justitie

Op 16 april 1981 werd per Decreet de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen in Suriname opgeheven.

Handelingsonbekwaamheid opgeheven

De strijd van de vrouwenbeweging in Suriname tegen discriminatie van vrouwen heeft ertoe geleid dat op 16 april 1981 eindelijk de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen is opgeheven. Deze mijlpaal is bereikt nadat vrouwenorganisaties in het Internationaal Jaar van de Vrouw (1975) maatschappelijke debatten hadden gevoerd. Daarna is in mei 1978 is tijdens een debat een resolutie aangenomen en aan het ministerie van Justitie aangeboden. Uiteindelijk is die in 1980 opgenomen in de Regeringsverklaring van het toen regerende militair regime.

Wat betekende handelingsonbekwaam?

Vóór de afschaffing van de handelingsonbekwaamheid was het vrouwen niet toegestaan financiële, juridische en andersoortige handelingen uit te voeren. Het zelfstandig openen van een bankrekening bijvoorbeeld was niet mogelijk, omdat daarvoor eerst goedkeuring van de man nodig was.

Lees ook: Geen vrouwenarchief zonder mannelijke toestemming

Delen:

Gerelateerde artikelen