Japanse bezetting in Nederlands-Indië

Gezin in het kamp - Japans interneringskamp Bron: Spaarnestad Foto Archief

Het verblijf in Japanse interneringskampen bracht een emancipatieproces op gang onder vrouwen, waardoor er na de oorlog veel huwelijken sneuvelden.

Japanse bezetting in Nederlands-Indië en de bevrijding van het huiselijke harnas

In Nederlands-Indië zaten Europese en (een klein deel van de ) Indo-Europese vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in Japanse interneringskampen. Binnen de muren van het kamp voltrok zich een emancipatoir proces. Door het wegvallen van het inkomen van hun man moesten vrouwen zelf voor hun inkomen zorgen en met hun kinderen zien te overleven in harde werkelijkheid. Veel vrouwen bleken een grote mate van zelfstandigheid te bezitten. Na de hereniging met hun echtgenoot in 1945 of later, gaven vrouwen hun pas verworven zelfstandigheid niet zonder meer op. Het bleek niet eenvoudig om de rolpatronen van mannen en vrouwen opnieuw te definieren. Veel huwelijken sneuvelden dan ook na afloop van de oorlog.

Bronvermelding foto: Gezin in het kamp – Spaarnestad Foto Archief
Bron: Kruyswijk-Van Thiel, S. Het Vrouwenkorps-KNIL, Amsterdam 2004 (Collectie IIAV, huidige Atria)

Delen:

Gerelateerde artikelen