Cor Razoux Schultz-Metzer: haar leven in vogelvlucht

Cornelia Hendrika Razoux Schultz-Metzer, bron: knaw

Cor Razoux Schultz-Metzer was de eerste vrouw die wordt benoemd in de Volksraad van Nederlands-Indië.

Cor Razoux Schultz-Metzer

Cornelia Hendrika Metzer wordt in 1898 geboren in Arnhem. Na de kweekschool werkt zij twee jaar als onderwijzeres. Hierna trouwt zij met de Indo-Europeaan Razoux Schultz en vertekt naar Batavia. Het verbaast haar dat de Europese in Indië weinig politiek en maatschappelijk betrokken zijn. Metzer manifesteert zich in veel openbare functies om vrouwen te stimuleren actiever te participeren in het openbare leven. Op 15 juni 1935 neemt zij als eerste vrouw zitting in het Indische protoparlement oftewel de Volksraad.
Vlak voor de oorlog gaat ze met verlof naar Nederland. De oorlog in Nederland verhindert haar geplande terugkeer naar Indië. In Nederland verricht Meltzer veel actief werk en verleent hulp aan onderduikers. In juni 1945 wordt zij benoemd tot één van de vijf leden van de nieuw opgerichte Oost-Indische Kamer van het ‘Nederlandsche Roode Kruis‘ in Den Haag en keert ze terug naar Indonesië (Indië). Haar doel is om het Rode Kruiswerk in Indië op te zetten en de uitzending van medisch personeel te organiseren. Vanaf juni 1947 is Metzer hoofd van de afdeling Sociale Personeelszorg van Batavia (het huidige Jakarta). Vanwege ziekte van een van haar kinderen moet zij deze baan – haar eerste betaalde baan – al in 1948 neerleggen. Kort daarop keert Meltzer terug naar Nederland. Na de soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan de Indonesiërs in december 1949 stopt Meltzer met haar publieke optreden. In april 1954 gaat ze weer als onderwijzeres aan de slag. Ze geeft les tot 1968 en is dan inmiddels 70 jaar.

Website: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/metzer

Delen:

Gerelateerde artikelen