Dames-Comité’s

parel uit de collectie Dames-Comité’s

Dit is een gedeelte van een zwaar beschadigde oorkonde, gedateerd 1855. Het is wel haast zeker dat het stuk later is gemaakt. Maar het Dames-Comité dat in deze oorkonde wordt genoemd heeft wel echt bestaan.

In het ‘Tijdschrift uitgegeven van wege de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij’, aflevering 2 (1856-1857) wordt het ‘Dames-Comité ter bevordering van de evangelie-verkondiging en de afschaffing der slavernij te Suriname’ genoemd.

Presidente was Anna A. Bergendahl. Zij had een jaar eerder, in 1855, samen met haar zuster Charlotte het initiatief genomen tot een ‘Adres van vrouwen aan den Koning, ter afschaffing der slavernij’. Deze petitie was ondertekend door 733 vrouwen. Daaraan refereert deze oorkonde ook. Vanaf 1840 werden er overal in het land Vrouwen-Vereenigingen en Dames-Comité’s opgericht met allerlei doelen zoals het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, de afschaffing van de slavernij of tot ‘bevordering van den stoffelijken en zedelijken welstand der armen’.

Delen:

Gerelateerde artikelen