Isaac Israels en Aletta Jacobs

parel uit de collectie schilderij Isaac Israëls - portret van Aletta Jacobs, 1919

De beroemde schilder Isaac Israels schilderde Aletta Jacobs minstens drie keer. Dit portret maakte hij in 1919. Zijn zus, Mathilde Cohen Tervaert-Israels (1864-1945), schonk het in 1936 aan het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging ter gelegenheid van de opening op 19 december.

Mathilde Cohen Tervaert-Israels was onder andere presidente van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast was zij een vriendin van Aletta Jacobs. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor Aletta Jacobs in 1929 sprak ze als volgt:

‘Het was Aletta Jacobs gegeven in den herfst van haar leven een oogst te aanschouwen, rijker dan zij ooit had kunnen verwachten. De Universiteiten volledig opengesteld; het burgerrecht verkregen; de geboorteregeling een middelpunt van belangstelling. En al heeft, tot verwondering en teleurstelling van haar vrienden, erkenning van hooger hand steeds ontbroken, zij heeft van dit alles met volle teugen genoten en in de liefde van een jong geslacht, dat haar als een symbool vereerde, heeft zij zich kunnen koesteren als weinigen.’

Delen:

Gerelateerde artikelen