Dominee Scholten-van Iterson

parel uit de collectie Dominee Scholten-van Iterson

Dit intieme getekend portret uit 1986 van Gonnie Scholten is gemaakt door de kunstenares Rie Knipscheer.

Gonnie Scholten werd geboren op 29 april 1906 in Spankeren aan de IJssel en overleed op 22 februari 2005 te Doorn. Zij studeerde in de jaren twintig theologie in Leiden. In 1931 trouwde ze met Willem Scholten en kreeg zes kinderen.

Ze werkte als hulppredikante voor de Nederlands Hervormde Kerk en als voorganger en later als predikante voor de Nederlandse Protestantenbond. In 1977 kreeg ze de bevoegdheid te dopen en een jaar later mocht ze, op 72-jarige leeftijd, predikante worden bij de Nederlands Hervormde Kerk.

Daarnaast was Gonnie Scholten haar hele leven lang actief in de vredesbeweging. Zij was vanaf 1934 bestuurslid van de WILPF, de Women’s International League for Peace and Freedom, en voorzitter van de Vrijzinnig Hervormde Vrouwen Federatie. Ook was ze politiek actief: rond 1960 zat ze in het hoofdbestuur van de politieke partij PSP.

Zij schreef vele preken en artikelen over de positie van vrouwen, feministische theologie, vrouwenvredesbeweging, en kerk en vrede.

Delen:

Gerelateerde artikelen