Soroptimisme

parel uit de collectie Soroptimisme

Anna Overduin (1877-1937) was afgestudeerd arts. Zij introduceerde de oefentherapie-Mensendieck in Nederland.
In 1913 trad zij in het huwelijk met Charles Jacobs, een neef van Aletta.

Ook was zij een ‘Sor’, zoals blijkt uit dit speldje. Het Soroptimisme is in 1921 ontstaan in de Verenigde Staten. De naam is afgeleid van de Latijnse woorden soror (zuster) en optimus (beste). De bekende feministe Welmoet Wijnaendts Francken-Dyserinck introduceerde het in Nederland in 1928. Aanvankelijk stond het verbeteren van de positie van vrouwen centraal, maar in de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw werden de activiteiten meer algemeen maatschappelijk en meer internationaal georiënteerd. Het lidmaatschap is als regel beperkt tot één vertegenwoordigster van een beroep of functie per club en men kan alleen op uitnodiging lid worden.

Bron: Beeldarchief

Delen:

Gerelateerde artikelen