Emilie Knappert

parel uit de collectie Emilie Knappert

Emilie Knappert (1860-1952) richtte in 1911 in Leiden de Vereniging Buitenbedrijf op. Doel was jonge vrouwen uit arbeidersgezinnen in de weekeinden naar buiten te brengen. In 1917 was er genoeg geld om de architect Berlage – een vriend van Knappert – opdracht te geven een ontwerp te maken voor een huis. Maar hij had geen tijd, dus kreeg J.J.P. Oud de opdracht. Vakantiehuis ‘De Vonk’ in Noordwijkerhout werd op 8 februari 1919 officieel geopend.
Na 1945 ging het instituut zich vooral bezighouden met het organiseren van cursussen voor veertien- tot zestienjarige meisjes uit arbeiders- en kleine middenstandsmilieus.

Dit portret hing tot augustus 2001 op de scholengemeenschap Emilie Knappert te Leiden. Op de achterkant stond: ‘Mocht t.z.t. niet langer prijs gesteld worden op het bezit van dit portret, dan verzoekt bovengenoemde vereniging de Scholengemeenschap het portret te zenden naar het Internationale Archief van de Vrouwenbeweging, Keizersgracht 10 te Amsterdam.’ Aldus geschiedde.

Delen:

Gerelateerde artikelen