Romy Beck en Stephanie van Dam winnen Johanna Naberprijs 2020

nieuws portrettengallerij universiteit utrecht

Wij feliciteren studenten Romy Beck en Stephanie van Dam met de Johanna W.A. Naberprijs 2020! De jury van de Johanna Naberprijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis draagt dit jaar namelijk twee winnaars aan. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) reiken de Johanna Naberprijs jaarlijks uit. Beck en Van Dam winnen gezamenlijk een bedrag van 500 euro en mogen beiden een artikel schrijven voor het tijdschrift Historica.

De politieke functie van regentenvrouwen in 18e eeuws Amsterdam

UvA-student Romy Beck schreef een scriptie over de politieke functies van regentenvrouwen in het jaar 1740, getiteld: ‘Partners in politiek. Regentenvrouwen in achttiende-eeuws Amsterdam’. In deze scriptie toont zij overtuigend aan hoe vrouwen als knooppunt fungeerden van politieke netwerken. Juryleden Geertje Mak, Leen van Molle en oud-winnares Samantha Sint Nicolaas concluderen:

“Al met al een zeer indrukwekkende, gelaagde analyse met belangwekkende conclusies, die het verdienen meer in het licht geplaatst te worden.”.

Archiefonderzoek naar Sir Granville St. John Orde Browne

De scriptie van Stephanie van Dam, student aan de Universiteit Leiden, heeft de titel: ‘“Smirking prostitutes” and “the problem of the unfit worker”: Sir Granville St. John Orde Browne’s cross-institutional and imperial career and the imagining of an ideal type colonial labourer, 1885-1945’. Hierin wordt het leven van Orde Browne uitvoerig onderzocht en beschreven. Inclusief diens centrale rol in de organisatie van arbeid in Engelse koloniën. Stephanie van Dam beschrijft hoe vrouwen een specifieke taak kregen toebedeeld. Niet als arbeider maar als degene die mannen in toom moet houden in de stedelijke gebieden: als moeder en opvoeder. De voorzitter van de jury concludeert:

“Deze scriptie is het resultaat van omvangrijk, ambachtelijk archiefonderzoek met een allereerste lezing van de voor koloniale geschiedenis belangwekkende figuur van Orde Browne en diens archief.”

Gendergeschiedenisdag

Juryvoorzitter Geertje Mak maakte de winnaars bekend op de Gendergeschiedenisdag op 16 oktober. De Johanna Naberprijs voor afstudeerscripties op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten is dit jaar voor de 18e keer uitgereikt.

Delen:

Gerelateerde artikelen