Studente Samantha Sint Nicolaas wint Johanna Naberprijs 2019

Studente Samantha Sint Nicolaas wint Johanna Naberprijs 2019

Samantha Sint Nicolaas is winnares van de Johanna W.A. Naberprijs 2019 met haar scriptie over de Nederlandse feministe en spionne Etta Palm d’Aelders, getiteld Letters from ‘een Vriendinne van de Waarheid’ Etta Palm d’Aelders, citizeness-ship and the public Sphere 1788-1798.

Verrijkt beeld

Etta Palm d’Aelders is in de historiografie steeds neergezet als een intrigante, een dubbelspion. Dit beeld is verrijkt door de masterscriptie van Samantha Sint Nicolaas.

Samantha Sint Nicolaas weet d’Aelders overtuigend te analyseren als iemand die zich bewoog te midden van de ambivalenties en turbulenties van gender, burgerschap en natievorming uit die periode

concluderen de juryleden van de Johanna Naberprijs 2019.

De masterscriptie van Samantha Sint Nicolaas onderscheidt zich ook in de gekozen stijl die volgens de jury “vernieuwend en gewaagd” is.

Het is niet zozeer een empirisch onderbouwd betoog van een probleemstelling die in de inleiding naar voren wordt gebracht. Eerder wordt het bronmateriaal gelezen tegen het licht van een breed en boeiend veld van recente literatuur waarin de genderdimensie een prominente plaats krijgt. De brieven van Palm worden ingenieus verweven in de historiografische discussies.

Lees hier het juryrapport

Nederlands feministe, courtisane en spionne

Etta Palm d’Aelders (Groningen, april 1743 – Den Haag, 28 maart 1799) was een Nederlands feministe, courtisane en spionne die tijdens de Franse Revolutie bekendheid kreeg als voorvechtster van de rechten van de vrouw.

Etta Palm, zo laat Sint Nicolaas zien, was in meerdere opzichten een liminale figuur: zij was (…) iemand met twee vaderlanden, twee nationaliteiten, die nota bene met elkaar in oorlog waren. Mooi laat Sint Nicolaas zien hoe de Republiek der Letteren waarmee vrouwen de publieke ruimte konden betreden en deel konden uitmaken van een intellectuele, maatschappijbetrokken gemeenschap in die periode transformeerde naar op nationaliteit gebaseerde vormen van gemeenschap. Sint Nicolaas analyseert voortreffelijk de retoriek die D’Aelders gebruikt om haar bemoeienis als burgeres te kunnen legitimeren.

Gendergeschiedenisdag

De jaarlijkse Johanna Naberprijs voor afstudeerscripties op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten is dit jaar voor de 17e maal uitgereikt door juryvoorzitter Geertje Mak. Ditmaal op de Historicidagen in Groningen, tijdens de slotsessie op zaterdag 24 augustus 2019.

Over de Johanna Naberprijs

Doel van de in 1989 ingestelde Johanna W.A. Naberprijs is het bevorderen van onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis. De Johanna Naberprijs, de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis, wordt uitgereikt door Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). De prijs bedraagt € 500,- en is genoemd naar Johanna W.A. Naber (1859-1941), auteur van talrijke historische studies en een van de oprichters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (1935), de voorloper van Atria.

Delen:

Gerelateerde artikelen