Gendersensitief beleid bij gemeenten

verslag Gendersensitief beleid bij gemeenten

Op 11 juni 2015 hielden de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) i.s.m. Atria, Mezzo en Movisie in het kader van het NVR-project ‘Zorg M/V’ de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’. Vertegenwoordigers van gemeenten, rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties en vrouwenorganisaties deelden hier hun kennis en bedachten wat kan helpen om (mantel-)zorgtaken meer gelijkelijk over mannen en vrouwen te verdelen. Tijdens de bijeenkomst brachten Jantine Kriens (VNG), Eelco Wierda (Atria), Dorly Deeg (VUmc) en Liesbeth Hoogendijk (Mezzo) hun visie over.
Voorafgaand aan de expertmeeting verzamelden diverse wetenschappers werkzaam bij Sociaal en Cultureel Planbureau, Vrije Universiteit, Hogeschool van Amsterdam en Movisie recent onderzoek in een position paper.

Alle resultaten zijn gebundeld in het eindrapport dat 20 oktober 2015 is aangeboden aan minister Bussemaker (OCW), die ook de expertmeeting bijwoonde.
Resultaten van de expertmeeting ‘Gendersensitief beleid bij gemeenten’ (pdf)

Delen:

Gerelateerde artikelen